ทำนายฝัน 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็น ฝันว่า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ของโบราณ ตราสัง เก็บเงินได้ ตลาด ขี่วัว แล้ว ตกวัว ตู้หนังสือ กำลังเล่นเฟสบุค นาฬิกา ดอกไม้ไฟ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ห่วงเหล็ก กระบอกสูบลม ฝนครึ้ม โจรสลัด ปล่อยปลาดุก เกิดความรู้สึกผิด โดด นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ โคลน กวางดำ ไม้พลอง ผ้าฝ้าย ตนเองทำความผิด ตำหนัก นกบิน ไฟ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เพชรรัตนราชสุดา ราหู ถูกสุนัขเห่า ป่าเขา จีวร กระต่ายน้อย อมตะ เห็นที่นารกร้าง กงสุล ขิม สามเณร ฝันเห็นนํ้าวน แพรพรรณ ดื่มยาพิษ สวดมนต์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม โบว์ดำผูกเสาบ้าน ถูกสัตว์กัด เบ็ดตกปลา รบกวน คดข้าวเย็นกิน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ จูบ รางรถไฟ กินเนื้อมะพร้าว ชอล์ก ทุ่งโล่ง ผู้ชายมีผมน้อย นุ่งผ้าขาว หวีไม้ ได้กลิ่นของบูดเน่า ใบลาน ทอดทิ้งภริยา ผู้หญิงพายเรือ ถุงเงิน-ถุงทอง กินหอยนางรม ได้เสื่อใหม่ สัปเหร่อ เสื้อกันฝน ประดิษฐ์ ทำร้าย โกนหนวด ดำน้ำ งูกินสัตว์ ทะเลสาบ ปราสาทเก่าแก่ ช่างเหล็ก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ละทิ้งครอบครัว บ้า แชมพู ขี่โคอศุภราช ถูกวิ่งราวทรัพย์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ครีบปลา เสือตาย กล้องยาสูบ รับประทานเครื่องเทศ เห็นปีศาจกินคน สมโภช หัวนก ภรรยาออกจากบ้าน ประกันตัว ท้องฟ้าสดใส เซิ้งบั้งไฟ มหาสมุทรมีพายุ เมฆลอยนิ่ง จระเข้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ครุฑ ซ่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM