ทำนายฝัน 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็น ฝันว่า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลี่ยนมุ้งใหม่ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) อนุสาวรีย์ กระซิบกับเพื่อน ข้าวในนา หย่า ตุ๊กแก สระผม เก็บมุ้ง ตั๊กแตน พระพุทธเจ้า กล้องถ่ายรูป ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กินปลาหมึก หมูกลายเป็นคน แร้งเกาะหลังคาบ้าน จันทร์ทรงกลด โทรศัพท์ ของกำนัล ฟาง นั่งจับเจ่า สิริภาจุกาภรณ์ แก้ผ้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ปลา สุกร มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ไลน์ ( LINE ) ลวดหนาม รังดุม กระจก กระเป๋า นอนในเรือ ปล่อยสัตว์ คนบ้า นม ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สาก ทหาร นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน อยากมีเงิน มู่ลี่ กินผลไม้แฝด กอด ตกต้นไม้ หวีผม ไถ่ถอน ชายหนุ่ม จับกระต่าย ได้ยินสุนัขเห่า รักกับนักบินหญิง เอทีเอ็ม ดนตรี กลองโบราณ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เห็นไม้กระดาน ภาวนา ฉุด ไพ่ เดินตากแดด ลิฟต์ ก้ามกุ้ง ตู้รับจดหมาย ทอดทิ้งคนรัก เรือจอด ดวงอาทิตย์ทรงกลด นกกางเขน เชิงตะกอน ใช้ผ้าโพกศีรษะ อดอยาก นักสืบ ได้เป็นเจ้าสาว ทหารเข้าบ้าน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน สวมเสื้อขาด สร้อยทองคำ ผจญภัย ตะโพน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หม้าย กินเลี้ยง ศีรษะ เดินทางไปมหาสมุทร เจดีย์ทรุดโทรม มะลิ พระอรหันต์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เปลหามคนเจ็บ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กรงนก เชื้อเชิญ จุดเทียน งูเห่า เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตัวเองเป็นกรรมกร หญิงแต่งชุดสีแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM