ทำนายฝัน 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็น ฝันว่า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง )'

ฝันเห็นผ้าไตรจีวรแต่ไม่เห็นองค์พระ ทายว่าถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตร ชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์ 4 เท้า หรือ 2 เท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเฉาก๊วย นํ้าพุที่พุ่งสูง ผู้หญิงชักมีด กริช เสียเงิน ขบวนแห่ศพ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ทีปังกรรัศมีโชติ กบ กุ้ง ภรรยาสวมเสื้อแพร แตร สามง่ามสำหรับแทงปลา จมูก สูบบุหรี่ สวมมงกุฎ นกนางนวลโผบิน กุ้งมังกร ถลกหนัง ถ้วยชาม องค์กฐิน กำไล ปีศาจ สุกรกลายเป็นคน รีดนมโค เข่า สารภี ต้นโพธิ์ เท้าด้วน กินผัก ตัวเองเป็นกรรมกร เห็นรองเท้าเก่า เครา ถีบจักรเย็บผ้า เป็นประจำเดือน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ไข่ไก่ ตะโพน กกไข่ คนกำลังจะตาย ตกกล้า กอดผู้หญิง จราจรที่สับสนวุ่นวาย แสง พระวิหาร ดราฟต์ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน สะอึก แมลงสาบ นาฬิกาข้อมือ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ พี่น้อง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เทวาลัย แป้งผัดหน้า เล่าเรื่องตลก ตกทุกข์ได้ยาก จับก้อนกรวด ก้อนทราย พิมพ์ มีหลายหู นาเกลือ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ป่าไผ่ ขวดน้ำ งานสังสรรค์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง แม่ ถูกหวายรัด กินเป็ด เด็กเกิดใหม่ ความมืด ภาพวาด เกาทัณฑ์ สิงโต แมวข่วน ขัน รถเมล์ ขโมยทรัพย์สมบัติ แตงโม บัวสีขาว ละทิ้งบ้าน ผู้ถือศีล เจ็บฝ่าเท้า พระสังฆราช หมาหอน ฮวงซุ้ย เครื่องร่อน คอมพิวเตอร์ แกะ ดอกกุหลาบ พายเรือ เลิกมุ้งขึ้น เมฆลอยนิ่ง ฉีกกระดาษ ฝันเห็นนํ้าวน นำพัดมาโบกตามร่างกาย ภรรยาเสียชีวิต ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM