ทำนายฝัน 'กำลังจะไปตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า กำลังจะไปตาย ฝันว่ากำลังจะไปตาย คุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กำลังจะไปตาย'

ฝันว่ากำลังจะไปตาย คุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ได้ยินสุนัขเห่า อสนีบาต ไถนา วิทยุ กระสอบข้าวสาร ตักน้ำราดตนเอง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เดินสะดุดหกล้ม ตกใจเพราะเห็นผี บริโภคเนื่อสุกร น้ำพริก ผู้หญิงโพกผ้า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ รังผึ้ง ผนัง อาหารบูดเน่า เทียนชัย เดินช้าๆ หวีหัก ถูกตัดศีรษะ นอนบนกองฟาง ถูกกรรโชกทรัพย์ ตกจากดาดฟ้า แมว ผู้ชายผมยาว ประตู นกกระจอก บ้านมีช่องโหว่ กระถางสามขา คนบ้า กลด นาฬิกาปลุก ปลูกกล้วย ฟาง ถ้วยรางวัล พืชผัก หุงข้าว สัปเหร่อ โอ่ง ก้างปลา เล่นฟองสบู่ พระเจ้า แตงโม ถลกหนัง ตักบาตร กา ดอกกุหลาบ หญิงแต่งชุดสีดำ ก้ามปู ขี่เสือ ตกทะเล กอดกะเทย ลายมือ ของเล่น ผัก สาวไส้ ขี่ราชสีห์ ลอยกระทง ทำแว่นตาแตก ยิงปืน กาบินเข้ามาในบ้าน ข้าวในนา หน้าต่าง ปัดกวาดฝุ่น พู่กัน กางร่ม นกเขา กินข้าว ผึ้งต่อย ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ทำให้คนอื่นตกใจ หลุมอสรพิษ ยานพาหนะ งูจงอางไล่ นอนบนฟูก ญาตินํ้าตาตก ยันต์ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เป่าลูกโป่ง ถนน ดื่มนม กอดรัด ขุดหาทรัพย์สมบัติ สลัก ยารักษาโรค จรวด เต้าฮวย จับขโมย ทหารยิงปืนใหญ่ มีดหาย สารภาพต่อหน้าเพื่อน ชฎา ขนมชั้น ถางหญ้า ไก่กกไข่ ขโมยทรัพย์สมบัติ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ผมร่วง รดน้ำต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น