ทำนายฝัน 'กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฝันว่ากำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมรอบตัวและเรื่องน่าสนใจใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง'

ฝันว่ากำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมรอบตัวและเรื่องน่าสนใจใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลด จุดเทียนชัย พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ถูกตีหู ปีนรั้ว ลิ้นแข็ง เซิ้ง ผักที่ยังคงปลูกในดิน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เรือจอด แมลงปอ ขุดถ่านหิน กัลปพฤกษ์ นัยน์ตา ตบมือ งวงช้างรัดตัว ตำรา ตัดนิ้วมือตัวเอง กระโปรง งมหอย กุมารทอง กระต่าย ชักลาก หมากัด กลอง ฟัก เสื้อขนสัตว์ หนอนไต่ตามร่างกาย มีผู้นำม้ามาให้ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ถูกเปลื้องผ้า แทง ปลาหลีฮื้อ กล้วยเน่า ม้าสีดำ ทับทิม จูบเด็กเล็ก ขนทรายเข้าวัด ขี่ม้า เพื่อนที่จากไปไกล ขโมย ญาตินํ้าตาตก ตักบาตร ซื้อผ้าขาว มรกต สิงโต เสวียน มดหรือแมลง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เลื่อย ปลาฉลาม กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ตู้ไปรษณีย์ นองเลือด ผ้าใบ พระอรหันต์ เห็นประตูบ้านตัวเอง คอมพิวเตอร์ เห็นที่นารกร้าง ปีศาจ เกา ลายนิ้วมือ นาข้าวรกร้าง รักใครบางคนมากๆ ถอนผมหงอก ติดคุก โกหก ตุ๊กตา ปล่อยสัตว์ เลี่ยมฟันทอง หินก้อนใหญ่ แห่กฐิน เสื่อไม้ไผ่ สุนัขคาบหม้อ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฆ่าผีเสื้อ ขึ้นศาล ธรณีสูบ ผู้หญิงตบผู้ชาย เต่าทอง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ซ่อน งอบ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ภรรยาเอาน้ำมาให้ ขบวนแห่ บ้านตัวเอง บาทหลวง ขิม เครื่องจักรทำงานได้ดี ลากเกวียน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เดินชนผนัง ถูกฟันคอขาด กะเหรี่ยง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กาน้ำ จับผีเสื้อ เท้าด้วน ประทัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น