ทำนายฝัน 'กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฝันว่ากำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง คุณกำลังตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง'

ฝันว่ากำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง คุณกำลังตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนนกสีขาว เอสเอ็มเอส ( SMS ) แหวนแต่งงาน นั่งรถ ระฆัง ซื้อเต่า ใบไม้ หมากัด ทะเลที่เงียบสงบ ออกจากบ้าน ถูกหวายรัด กอดตุ๊กตา ทะเบียนบ้าน ขี่สุกร กินก้างปลา นักประพันธ์ แว่นตาเลนส์สีดำ นกเขา ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย งานโกนจุก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เปลี่ยนมุ้งใหม่ กุฏิพระ ย้ายบ้าน วิชา ฉุด ชลธาร รักคนต่างชาติ กระถาง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ พระสังฆราช เสาเรือน เดินเล่นบนหาดทราย ไมโครโฟน งานมงคล แก้บน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หงอนไก่ ฝาแฝด เดินอยู่ในป่าช้า ถอนฟัน ฟันล่างหัก อักษรย่อ คนป่วยอยู่บนรถ ทันตแพทย์ เจ็บปวดตามร่างกาย ตะปู ร้องไห้ ถูกกักตัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หุ่น กระบอก อาเจียน ได้ยินเสียงกระดิ่ง เจ้าสาว อินสตาแกรม ( instargram ) ทอดทิ้งครอบครัว หวีเสนียด สุกรกลายเป็นคน ว่ายน้ำในมหาสมุทร ถ่านไฟ ทิวเขา ขี่ช้าง ดมกลิ่นดอกไม้ ขายของ นอนในมุ้ง จับ พูดสนทนา นิล เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฉางข้าว กระท่อมริมทะเล เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ปล่อยปลาดุก นุ่งชุดหลากหลายสีสัน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ผ้าพันแผล แห่กฐิน ช้อนปลา ปล่อยสัตว์ ปลาทอง ฉาบแตก กระดาษสี เมฆกลางแดด กุลี ฆ่าไก่ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ยิงนก เหยียบอุจจาระ ขนสัตว์ ทอผ้า แล่นเรือผ่านเกาะ เล่นการพนัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ปม มีคนขอโทษ ขอโทษผู้อื่น ใต้ถุน บัวหลวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM