ทำนายฝัน 'กำลังเล่นเฟสบุค'

ฝันเห็น ฝันว่า กำลังเล่นเฟสบุค ฝันว่ากำลังเล่นเฟสบุค ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่ก็จะทำให้รบกวนจิตใจคุณอยู่พอสมควร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำลังเล่นเฟสบุค'

ฝันว่ากำลังเล่นเฟสบุค ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่ก็จะทำให้รบกวนจิตใจคุณอยู่พอสมควร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่ม ลม เด็กกำลังดูดนม นุ่งผ้าใหม่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เห็นบ่อร้าง ฮูก (นกฮูก) มรกต เสื้อครุย ฉิ่ง หายใจอึดอัด อสนีบาต ลังไม้ ถูกสัตว์กัด หยก ของลับ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ประแจ ผึ้งต่อย หญ้า กางมุ้ง ดวงอาทิตย์ทรงกลด เต้าหู้ ทะเลาะ นกอินทรี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เกาะ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน หัตถกรรม ข่าวร้าย ถูกปีศาจไล่ กระรอก ปลิงดูดเลือด เห็นประตูบ้านตัวเอง สุกร ติดเกาะ กอไผ่ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ช้อนทอง น้ำพุ พระปรางค์ นกกางเขน ปล่อยปลาดุก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เกิดสงคราม ขอทาน ไวโอลิน มะลิ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ขอบฟ้า พรวน เท้าเจ็บ เรือ รถเข็นศพ กระต๊อบ เครื่องแบบทหาร ประตูบ้านคนอื่น ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน สติ กบฎ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ แฮนด์บอล แมวตาย แหวนหาย ลูกจัน ระดู งูเผือก ประกาศนียบัตร ปากกา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ดูหนัง ขลุ่ย อากาศบริสุทธิ์ ฝักดาบ ทะเลาะกับเพื่อน ซักผ้า ถูกจับ เมฆกลางแดด ใส่ต่างหู ได้กลิ่นธูป ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แพรพรรณ กางเขน ฝุ่น เทียนไข จมูก ประตูที่ปิดตาย ชอล์ก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม สมุด เสือตาย ทำนาไม่ได้ผลดี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ตื่นขึ้นมาเอง ขอนไม้ เงาะป่า ดราฟต์ บวชภิกสุนี ผ้าเช็ดตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM