ทำนายฝัน 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำแพงเมือง ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งบนหลังนกกระเรียน ความมืด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ถอดรองเท้า หุ่นยนต์ ได้ยินเสียงระฆัง งูกัด บัตรเครดิต ท่อน้ำ กระหายน้ำ กินเกินขนาด ผูกปมเชือก ฟัก สร้อยข้อมือ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ให้หวีคนอื่น เถ้าแก่ จรวดไฟ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ไถ่ถอน จุดดอกไม้ไฟ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คนตาย เห็นคนโดนแทง ผจญภัย อากาศบริสุทธิ์ ชงชาถวายเจ้าที่ ต่อสู้กับเด็ก ตกปลา ตัวเองมีผมหงอก แจกัน เผาไม้กระดาน ไม้พลอง หอยที่มีเนื้อเต็ม ของหวาน ขวดเหล้า มุ้งหมอน เดินทางไปมหาสมุทร ดวงอาทิตย์ขึ้น นอนบนพื้นน้ำ ญาตินํ้าตาตก ฆ่ากระต่าย ลา ( สัตว์ ) เมฆบังแสงอาทิตย์ ทูตชาวต่างชาติ เป็นคนผอมบาง นำอุจจาระกลับบ้าน หมอก จับหมู ตัวเองถูกประหาร ขมิ้น ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แมว ย้ายบ้าน เส้นด้าย เพศสัมพันธ์ ตัวเองเป็นนักโทษ ชะลอม ธำมรงค์ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผลักประตู ทำกาแฟหก ดาวอับแสง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เครื่องปั้นดินเผา นาฬิกา มองนํ้าตกตามลำพัง ปล่อยนกกระเรียน ผ้าพันคอ ตัดเล็บ มาลัยดอกไม้ ดนตรี เลี้ยงกุมารทอง ตาลปัตร คนตายมาหา ตกหลังม้า ความร่าเริง นกแสก ตะกวด พระพุทธรูป เจ้าสาว นั่งอยู่ในกองอุจจาระ แกะสลักรูปปั้น เห็นกองไม้กระดาน ไว้ทุกข์ เข้ารับการผ่าตัด ฟ้าที่สดใส ประเทียบ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ผักกาด นอน จับขโมย ชาวประมง เวที กระดานดำมีข้อความ นกอยู่ในรัง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกตำหนิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM