ทำนายฝัน 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำแพงเมือง ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้วแตก เสื้อเปื้อนเลือด ซีเมนต์ ร่างกายตัวเอง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตู้เหล็กใส่เอกสาร รัฐประหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระดาษสี รดน้ำต้นไม้ ปริญญาบัตร เจ้าเมือง จับปลาช่อน สังข์ แสง ไส้เดือน โล่รางวัล กิ้งก่า กระถาง แหวนหาย ถั่วฝักยาว เล่นไพ่ ทวิตเตอร์ ดวงอาทิตย์ดับ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สวะ ตัดเล็บ ช่อดอกไม้ ตามทวงหนี้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ภรรยาหนี ระบำ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กระต่ายหลายตัววิ่ง ก่อสร้าง ขับรถ อากาศบริสุทธิ์ กินเนื้อมนุษย์ ขนม ฤกษ์ดี พืชผัก บุคคลที่เป็นคนร้าย ระเบิด งง ตกเหว เกาะ ดินสอ สวมมงกุฎ ทะเลที่เงียบสงบ คนรักได้รับบาดเจ็บ ข่มขืนคนอื่น ทะเลาะกับแม่ยาย สนามกีฬา ได้ยินเสียงกระซิบ ขุดถ่านหิน อากาศทึบมืดมัว ตกใจเพราะเห็นผี ม่านกั้นกำบังสายตา แคร่ ตำหนัก ก้ามกุ้ง ภาวนา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร คลอดลูกก่อนกำหนด นุ่งชุดแดง ก่อกองทราย กินเป็ด นัยน์ตา กงล้อ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ วัง เสาตกน้ำมันในบ้าน ฆ่าศัตรู ผึ้งบินรอบรังของมัน พวงกุญแจ ธนบัตร เศษอาหาร ปีนเขา งาช้างวางคู่กัน อมตะ พวงมาลัยดอกไม้สด แบกผลไม้ เต้าฮวย ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ไอ จน ขวดเหล้า นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด โต๊ะรับประทานอาหาร น้ำฝน นกนางนวลโผบิน ย้ายบ้าน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กระแต ถุงเท้า ตกหลังม้า คนมีเขา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ช้างไล่กวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM