ทำนายฝัน 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำแพงเมือง ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สิริภาจุกาภรณ์ ถูกหนูกัด ผู้ชายมีผมน้อย ปลูกพริก เข็มเย็บผ้า ดอกบานไม่รู้โรย ตื่นขึ้นมาเอง จอมปลวกกลางถนน เดินกะโผลกกะเผลก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ประโคม นอน ตาบอด แมลงปีกแข็ง กรวยกรอกน้ำมัน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น แล่นเรือผ่านเกาะ ประดิษฐ์ น้ำตา นอนบนเตียง ผลไม้ มีเขาบนหัว ภาวนา จับปลาตะเพียน จูบคนที่อายุมากกว่า ยานพาหนะ ปลูกบ้านต้นไม้ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ชาวประมง ตีผึ้ง นุ่งผ้าขาว มองนํ้าตกตามลำพัง ถีบจักรยาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ธุลี กระต่ายน้อย เดินเข้าออกประตูกว้างๆ โกศ เจอเงิน เซิ้ง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ถูกคู่รักกักตัว ฮ่อยจ๊อ สะพายย่าม นกอินทรี ปอ เชือดคอสุกร แมลงภู่ ฝาด ถูกฆ่า ฝี สัตว์เลี้ยง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สร้อยข้อมีชำรุด รถไฟ ดวงอาทิตย์ทรงกลด กล้วยไม้ กำไลข้อเท้า ลูกประคำ กัดลิ้น มาลัย ตะปู ไล่จับผีเสื้อ แม่มด ศีล ตำหนัก น้ำพุสวยงาม ฮิปโปโปเตมัส ปล่อยเต่า พระสังฆราช กระถางหลุดมือแตก ตักน้ำราดตนเอง บิณฑบาต รั้ว ดับเทียน ลิ้นแข็ง อุ้มลูกสุนัข ปัดกวาดฝุ่น ชู้รัก เปลือก จมูกขาด กะโหลก ปลอบโยน ขลุ่ย กางเขน สร้อยทอง องค์กฐิน แจกัน มดหรือแมลง ให้มีดแก่คนอื่น ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ช่างเงินทอง นั่งบนเตียง ลิง เงา ไข่ไก่ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กังหัน โดนแทง ปลาหมึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM