ทำนายฝัน 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น ฝันว่า กำแพงเมือง ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กำแพงเมือง'

ฝันเห็น หรือได้ขึ้นไปอยู่บนกำแพงเมือง จะมีโชคลาภ และได้เลื่อนตำแหน่ง, ถ้าฝันว่าได้สร้างบ้านอยู่บนกำแพงเมือง จะมั่งมีในทรัพย์สินศฤงคาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ้าที่ ถูกเรียกตัวมาประชุม ว่ายน้ำในมหาสมุทร พ่อตาย งม ยุ้งข้าว อ้อย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ทำนาเกี่ยวข้าว หวีผม งูจงอาง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ทุ่งโล่ง หมา นอนอยู่บนแผ่นดิน บ้านไฟไหม้ ถ่านไฟ รอยเท้าของตัวเอง เฆี่ยนตีผู้อื่น แฉลบ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตัดเล็บ ปราสาทเล็กๆ แลบลิ้น อ่าง ญาติตาย ตัดต้นไม้ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น บุคคล ไก่แจ้ กำไลข้อมือ ฟืน นั่งบนแคร่หาม รักสามีตัวเอง ภาษา ธนูหลายดอก ถูกโกง นกเขา จับลูกเสือ กระดาษสีขาว ศัตรู ตัวเองมีผมหงอก อีเมล ( Email ) กัดลิ้นตัวเองขาด ได้เสื่อใหม่ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ถอดเครื่องประดับ หิมะตกในฤดูร้อน สละราชสมบัติ เจ้าเมือง ชายชู้ บัตรเครดิต พระนาคปรก ธรณีสูบ บันไดเลื่อน หนามตำ โต๊ะ ขวด ฌาปนกิจ ทดน้ำ เดินไปบนเนินเขา สุนัขหอน คำสัญญา ขอนไม้ กระจกแตก ตัวเองถูกประหาร เสื้อครุย ไกด์ ติดเกาะ กรวดทราย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เสื้อเปื้อนเลือด กินเนื้อคนอื่น กินหัวสุกร เป่าแตร บัตรเชิญ เงาะป่า ฆาตกร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กองไฟ ปลาทองที่ตายแล้ว ขุดหาทรัพย์สมบัติ สนามหญ้า รถบรรทุกศพ เดินหลงไปในป่าละเมาะ เชิงตะกอน ยากจน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เพชรนิลจินดา ล้มลงไปในหลุมลึก โยคี กระแสน้ำ ร่างกายตัวเอง โยงเรือ ฆ่าใครบางคน ชลธาร จุดไฟแล้วดับ สุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM