ทำนายฝัน 'กินกระต่าย'

ฝันเห็น ฝันว่า กินกระต่าย หากคุณฝันว่า คุณได้กินกระต่าย จะมีเรื่อง มีปากเสียงกับเพื่อนคุณได้ในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินกระต่าย'

หากคุณฝันว่า คุณได้กินกระต่าย จะมีเรื่อง มีปากเสียงกับเพื่อนคุณได้ในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โรงแรม มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ล่าสัตว์ ช้าง สร้างบ้าน กกกอด นุ่งผ้าสีม่วง งมหาของ ยางรถ เรือนแพ ศาลา หวีหัก กระดานดำว่างเปล่า รบชนะ หญิงชรา สตรี คนอื่นทำพลาด ปลาทองที่ตายแล้ว เกลียดคนต่างชาติ เห็นตัวเองในกระจก มังกร ตกลงไปในบ่อ ศัสตราวุธ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ธนู อยากมีเงิน ขุดหาทรัพย์สมบัติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ตีงู หาบอุจจาระกลับบ้าน พริก ญาติ สงคราม เดินไปตามท้องถนน กำแพงเมืองจีน ก้อนหิน แข่งวิ่ง ขา คัมภีร์ ขอทาน พระพุทธบาท ถุงเท้า ดอกไม้ไฟ ขี้เถ้า ภาชนะ ปืนใหญ่ ปิดผนึกซองจดหมาย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ พ่อตาย วิ่งออกกำลังกาย ลากสัตว์ เจดีย์ทรุดโทรม กระปุก ตัดผมใหม่ ครกสาก หวีผม น้ำมัน เดินลุยกองไฟ โครงกระดูกมนุษย์ วงกต นอนบนฟูก ถวาย ได้ยินเสียงดนตรีไทย ไผ่ ถูกปีศาจไล่ สละราชสมบัติ ตกช้าง ปลาหมึก ทางม้าลาย เครื่องขยายเสียง ประตูบ้าน หน้าอก ทะเล เงื่อน พูดโทรศัพท์มือถือ ผ้าสีดำ บ้านพัง ฉีกจดหมายรัก งูรัด คางคก เพื่อนที่จากไปไกล สารภี กอไผ่ เลือกตั้ง ยิงนก ขลุ่ย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยอดโดม ไฟไหม้บ้าน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ตกหลังม้า ดื่มกาแฟ เปลือย ขุดถ่านหิน ภิกษุ หวีไม้ สำลี ปอก ผจญภัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM