ทำนายฝัน 'กินกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า กินกล้วย จะมีโชคลาภ การงานจะได้เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นจะได้ลาภ หรือได้บริวารเข้ามาไว้ในบ้าน การงานหรือสิ่งที่ได้คาดหวังไว้อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ อาจจะไม่ง่ายหรือราบรื่นอย่างที่คิดไว้ควรมีสติและใจเย็นให้มาก ต้องอาศัยความเพียรพยายามจึงจะผ่านไปได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินกล้วย'

จะมีโชคลาภ การงานจะได้เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นจะได้ลาภ หรือได้บริวารเข้ามาไว้ในบ้าน การงานหรือสิ่งที่ได้คาดหวังไว้อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ อาจจะไม่ง่ายหรือราบรื่นอย่างที่คิดไว้ควรมีสติและใจเย็นให้มาก ต้องอาศัยความเพียรพยายามจึงจะผ่านไปได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่ฟ้า ตกจากที่สูง ฟันบนตนเองหัก โง่ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ผนัง บานไม่รู้โรย โคลน ทาก ลุยโคลน บัตรเครดิต เครื่องพิมพ์ดีด ถูกด่าทอ ขิม โน๊ตบุ๊ก กงเต๊ก ขนกา กะโหลก ปวดท้อง เชี่ยนหมาก โคเข้าบ้าน แสง ซื้อของโบราณ ครู ถูกหวายรัด แบกผลไม้ แขนถูกตัด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง คำนับ ปลาหมึก บ้องไฟ พระอรหันต์ ค้นหา นกเค้าแมวหรือนกฮูก ทุ่งโล่ง หนามตำ ความมั่งคั่ง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ม้านั่ง คนฆ่าสัตว์ กิ่งก่าวิ่งไปมา ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ โกนขนหน้าแข้ง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) สายนาฬิกาข้อมือขาด ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เตียง อักษรย่อ แสงบนท้องฟ้า กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว จับหมู แช่ง กินเกินขนาด เดินถอยหลัง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เหาะเหิน โขลงช้าง อีกา สนามกีฬา นอนกับนางงาม ปอด ลาวาภูเขาไฟ เสื่อขาด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ บนบาน ล็อกประตู ยันต์ เหยียบขี้ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น โยงเรือ รถบรรทุกศพ ทำแท้ง อวัยวะเพศ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ปีศาจ คนตกนรก ถังน้ำ ตั๊กแตน แตร ชักลาก ปลิง มรดก เศรษฐี น้ำเหลือง โบสีดำ ซื้อกระดุม ขอบคุณ ทำนบ เชือก แม่นํ้า จาน บ่อน้ำ ธงบนเรือ ขี่คอคน ตู้ เมฆสีเลือด หิมะตกถูกตัว พนัน ทะเล ขนนกสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM