ทำนายฝัน 'กินกล้วย'

ฝันเห็น ฝันว่า กินกล้วย จะมีโชคลาภ การงานจะได้เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นจะได้ลาภ หรือได้บริวารเข้ามาไว้ในบ้าน การงานหรือสิ่งที่ได้คาดหวังไว้อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ อาจจะไม่ง่ายหรือราบรื่นอย่างที่คิดไว้ควรมีสติและใจเย็นให้มาก ต้องอาศัยความเพียรพยายามจึงจะผ่านไปได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินกล้วย'

จะมีโชคลาภ การงานจะได้เพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นจะได้ลาภ หรือได้บริวารเข้ามาไว้ในบ้าน การงานหรือสิ่งที่ได้คาดหวังไว้อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ อาจจะไม่ง่ายหรือราบรื่นอย่างที่คิดไว้ควรมีสติและใจเย็นให้มาก ต้องอาศัยความเพียรพยายามจึงจะผ่านไปได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมายสีขาว ทางรถไฟ ผมถูกตัดให้สั้น ศิลปิน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด หญิงโสเภณี นำอุจจาระกลับบ้าน เจ้าเมือง อาบน้ำ ประเจียด ชู้รัก ยกของ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถูกสัตว์กัด ถวายของแด่พระสงฆ์ รถบรรทุกศพ โง่ จอก เห็นตากระจกสีขาว หนีจากถ้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ฝูงคนจำนวนมาก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ปฏิกูล แผ่นดินแยกออกจากกัน ผิงไฟ ซองจดหมาย ตัวเองตายไปแล้ว กินเนื้อหมู ถูกสวมกุญแจมือ เผาขยะ ซุบซิบนินทา ศรีนครินทราบรมราชชนนี เปรต เลือดออกทางช่องคลอด บดเมล็ดกาแฟ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง รอยเท้าของตัวเอง ขอทาน เบาะ ตกกองไฟ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย น้ำพริก ฟ้าที่สดใส วัวควาย งูเห่า วัง สาหร่าย ตัวเองมีชื่อเสียง ถูกโกง ภรรยา ตักน้ำราดตนเอง ถุงน้ำร้อน กำลังขับรถ ลูกเห็บตก ลูกกระพรวน เครื่องจักรไม่ทำงาน ฆ่าใครบางคน ทีปังกรรัศมีโชติ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เสียจริต ประหารคนรัก มดกัด บิณฑบาต เบี้ย บาทหลวง ถูกหนูกัด กินสายบัว ทอดแห ไข่ไก่ ละลาย ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ญาติกำลังจะตาย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปล้นสะดม ปลาทองที่ตายแล้ว เพื่อน เกา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กินเต้าหู้ กุมารทอง ระฆัง ข้าวติดคอ ขโมยขึ้นบ้าน เวที จูบสัตว์เลี้ยง ป่วยลงท้อง กระจาด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แตร เคี้ยวดิน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กำลังจะไปตาย ทอผ้า ปล่อยปลาดุก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ หมาก ขี่กระบือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM