ทำนายฝัน 'กินก้อนดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า กินก้อนดิน ฝันว่ากินก้อนดิน คุณจะประสบโชคลาภลอย มีคนชอบพอ รักใคร่ และเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินก้อนดิน'

ฝันว่ากินก้อนดิน คุณจะประสบโชคลาภลอย มีคนชอบพอ รักใคร่ และเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำแว่นตาแตก เพลิง สามีตาย ฏีกา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ใบไม้ ถูกทำโทษ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ขี่คอคน แตงโม แก้บน ขาหัก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กินเนื้อวัว ตำรวจ ผมร่วง กระโดดจากหน้าต่าง เนกไท หนี้สิน ใยแมงมุม มหาสมุทร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ครัว ชะนี ตัวเองกลายเป็นนก เดินเล่นในสวนสวย ภาพวาด จูบสัตว์เลี้ยง งวงช้างรัดตัว เห็นผี ศาลา ศีรษะล้าน จำปีหรือจำปา หมู ทำร้าย ขโมยเงิน หมูตาย กระดุมหาย หน้าต่าง หีบสมบัติ เด็กกำลังดูดนม วิดน้ำ ขาขาด สลัก เท้าขาด ถอดรองเท้า ฝนตกปอยๆ ฟองน้ำ กุ้ง หัวหมู กาบินเข้ามาในบ้าน โกนหนวด ธารน้ำ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ยักษ์ กระต่ายน้อย ปลา คนตายมาหา นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ได้กลิ่นเครื่องเทศ มีเขาบนหัว เล่นไพ่ อากาศทึบมืดมัว บรรจุของลงหีบ นำฟองน้ำมาล้างจาน ลำธาร กรวยจราจร ผิงไฟ สังข์ ฝั่ง เรือน กล้วยแขก ถูกยิงด้วยธนู ต่างหู ฟ้อนรำ กัลปพฤกษ์ ขวดแก้ว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แตร กอไผ่ ผู้หญิงชักมีด เตาไฟ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง คนตายในบ้าน กระโดดจากที่สูง ขี่ม้า เจ้า เปลี่ยนมุ้งใหม่ งูเผือก โคลน ริมฝีปาก แบกหีบ พลอยหลากสีสัน บุคคล ปอ ตำรา กระปุก จำนอง ประหารคนรัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM