ทำนายฝัน 'กินก้อนดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า กินก้อนดิน ฝันว่ากินก้อนดิน คุณจะประสบโชคลาภลอย มีคนชอบพอ รักใคร่ และเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินก้อนดิน'

ฝันว่ากินก้อนดิน คุณจะประสบโชคลาภลอย มีคนชอบพอ รักใคร่ และเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยื้อแย่ง ปอก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน จับหนอน ปอ ประกาศข่าวการเกิด ผ้าเช็ดตัว ต่อสู้กับเด็ก ถ่ายอุจจาระ แมว ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ไม้พลอง เงี่ยง ตั้งท้อง แกงการู ตัวเองเป็นนักโทษ ไก่ชน ห่มผ้า ทำตัวเองบาดเจ็บ ธงชัย ภาษา เพชรรัตนราชสุดา เป็ดว่ายน้ำ ระย้า แขนหัก จับนก ส้มตำ กาน้ำร้อน หาบอุจจาระกลับบ้าน ภรรยานอกใจ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กระแต พายุ พระวรราชาทินัดดามาตุ บุคคล ตั้งครรภ์ เตียง หน้าอก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ผ้าพันคอ เข็มแทง เขียนหนังสือ หน่อไม้ แมวสีขาว รถไฟ ฆ่าเป็ด ตู้เซฟ สวรรค์ อาบน้ำฝน โฉนดที่ดิน หมาเลียขา ชายชู้ คนตกน้ำกำลังจะจม ผ้าขี้ริ้ว เจ็บป่วย หญ้า กินเลี้ยง งาช้าง ฉี่รดกำแพง ไส้ไหลจากท้อง แสง ผ่าท้อง แสตมป์ มหรสพ มนต์ งูเขียว ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ บิลเลียด ผิงไฟ แตงโม เผาไม้กระดาน ตัวเองกลายเป็นนก บั้งไฟ นางกวัก ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถูกผีหลอก น้ำค้าง เห็นตัวเองในกระจก บังสูรย์ แม่ นกร้อง โกรธ บ้านคนอื่น คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ทหาร กลัว เครื่องบูชา ฐานพระพุทธรูป ทีปังกรรัศมีโชติ แล่นเรือผ่านเกาะ เครื่องร่อน ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกทำโทษ นํ้าพุขนาดใหญ่ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เครื่องลายคราม ตู้ เคี้ยวดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น