ทำนายฝัน 'กินก้างปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า กินก้างปลา คุณจะเผชิญกับปัญหา และ อุปสรรค มีแต่เรื่องติดขัดไม่ราบรื่น อารมณ์ขุ่นมัว ช่วงนี้จึงไม่ควรเสี่ยงโชค และ ลงทุนใดๆ พยายามหลีกเลี่ยงการมีปากเสียง ไปปล่อยหอยชมลงในหนองบึง แต่ขอให้ไปปล่อยในหนอง หรือ บึงเพราะหอยต้องอาศัยดินโคลน ปล่อยลงแม่น้ำจะทำให้หอยสู้ความลึก และ กระแสน้ำไม่ไหว จะเป็นบาปมากกว่าได้บุญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินก้างปลา'

คุณจะเผชิญกับปัญหา และ อุปสรรค มีแต่เรื่องติดขัดไม่ราบรื่น อารมณ์ขุ่นมัว ช่วงนี้จึงไม่ควรเสี่ยงโชค และ ลงทุนใดๆ พยายามหลีกเลี่ยงการมีปากเสียง ไปปล่อยหอยชมลงในหนองบึง แต่ขอให้ไปปล่อยในหนอง หรือ บึงเพราะหอยต้องอาศัยดินโคลน ปล่อยลงแม่น้ำจะทำให้หอยสู้ความลึก และ กระแสน้ำไม่ไหว จะเป็นบาปมากกว่าได้บุญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนมีดวงตาสีดำ อาบน้ำ กระจก กุ้งแห้ง โต้เถียง ล้างเท้า ดู pornhub ผ้าโพกหัว เก้าอี้ กินลูกอม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เปลือย นกต่อสู้กัน น้ำมัน กระแต เต้นรำ หญิงแต่งชุดสีเขียว ไส้เดือน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ รบชนะ ทีปังกรรัศมีโชติ หีบสมบัติ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ออร์แกน เกิดความรู้สึกผิด หมาก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ปีนรั้ว ตัวเองแก่ สบู่ มงกุฎ จับกระต่าย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ไฮไฟว์ ( hi5 ) โซ่ตรวน สัมผัสกรวดทราย งาช้างวางคู่กัน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ พระบรมรูป อาเจียน ขโมย บ้า งมหอย ม้านั่ง นอนบนฟูก จน ขี่โคอศุภราช โอลิมปิก เมฆสีเลือด ไทร เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ทาส เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย จูบสัตว์เลี้ยง เทวาลัย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กำแพงเมือง ญาติมิตร ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คดข้าวเย็นกิน คนมุงซื้อขาย ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ บัวหลวง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ การตายของเพื่อน แก้ม ถูกลูกปลุกให้ตื่น อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ฆ่าตัวตาย สุนัขเข้ามาเลีย ฆ่างู จุฬามณี กระจาด ท่องเที่ยวในสวน รัศมี บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถอยหลัง เดินหลงไปในป่าละเมาะ นุ่น นักบิน โรคเรื้อน คำสัญญา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ดวงอาทิตย์ตก ต่อสู้กับคนร้าย ฝนตกระหว่างเดินทาง หักธนู เป็นคนผอมบาง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา สลัก ถูกโจรชิงทรัพย์ รถพยาบาล กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) โค่นต้นไม้แก่ แบกหีบ พายุ กล่าวคำอำลาญาติ ร้องตะโกน เก็บองุ่นรับประทาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM