ทำนายฝัน 'กินขนม'

ฝันเห็น ฝันว่า กินขนม ฝันว่ากินขนมหรือเห็นขนมมีอยู่ มากมาย ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้อง ลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะ ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินขนม'

ฝันว่ากินขนมหรือเห็นขนมมีอยู่ มากมาย ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้อง ลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะ ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นผี หมีทำร้าย ดนตรี เด็กผู้ชาย ตกปลากับญาติ โถแป้ง ได้ยินเสียงระฆัง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฐานพระพุทธรูป ทาแป้ง ไก่ฟ้า อินทรี ถล่ม กินผลมะม่วงเปรี้ยว กังหัน ปืน หอยที่มีเนื้อเต็ม ไวโอลิน โสมสวลี ถวายกุฏิ บิน (สูงขึ้น) บาดแผล ลูกอินทร์ ชายชู้ แสงสว่าง กำไลแตกหัก ทราย บวงสรวง ขนมปังกรอบ ถูกฉุด ดอกไม้ กางเขน (นก) หญิงแต่งชุดสีเขียว มหาสมุทรมีพายุ จิ้งเหลน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กระจกแตก เถียงกับคน ปลาทองที่ตายแล้ว บรรจุของลงหีบ นกกางเขน อาวุธ เจ็บปวด ช่างเหล็ก ขอบคุณ ชักว่าว ร่างกายตัวเอง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กางเกง แร้ง ผจญภัย สวมรองเท้าใหม่ ดูซีรี่ย์ เครื่องจักรไม่ทำงาน หมาตาย ลูกปัด หน่อไม้ ฌาปนกิจ ศาลา คบไฟ พระปรางค์ กระดุมหาย ขนนกสีดำ แจวเรือ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระบอกสูบลม ตกลงไปในบ่อ กำไลข้อมือ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ยางรถ แก้ม ใช้ยาเสพติด ฐานทัพทหาร กระรอก ช่างแกะสลัก กอดภรรยา ธนบัตร นอนบนกองฟาง หยก ลมพายุ บุพการี โขลงช้าง สุกรตายเอง หมีกัด กินเนื้อไก่ ภูเขาไฟ นุ่งผ้าสีแดง ฝาเรือน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คดข้าวเย็นกิน มัคคุเทศก์ ลูกกระพรวน ทำแว่นตาแตก พวงกุญแจ อาเจียนเป็นหนอง ถูกแทง ไหล่เจ็บ งานสังสรรค์ โทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM