ทำนายฝัน 'กินผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผลไม้ ฝันว่ากินผลไม้ ต่อจากนี้ไปคุณจะบริบูรณ์มากมูลด้วยผลไม้ ผลาหารจะบริบูรณ์ พูนเพิ่มโภคทรัพย์ ผู้คนจะนับหน้าถือตาคุณ จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผลไม้'

ฝันว่ากินผลไม้ ต่อจากนี้ไปคุณจะบริบูรณ์มากมูลด้วยผลไม้ ผลาหารจะบริบูรณ์ พูนเพิ่มโภคทรัพย์ ผู้คนจะนับหน้าถือตาคุณ จะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาเปลือยกาย ประโคม เครื่องบินบังคับ ตกบ่ออุจจาระ ต้นไม้เหี่ยวเฉา คงกระพันชาตรี แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ทาแป้ง ล้มเหลว ยอดตึกสูงทรงกลม มองดูเหว เพศสัมพันธ์ รถเมล์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ย่างเนื้อ เห็นเหรียญสตางค์ กินโดนัท สุกรกลายเป็นคน เครื่องเรือน ตะกร้อ แมวสีขาว ศิลปิน เชือกรัดคอ อาคันตุกะ สมโภช ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ปีก เกณฑ์ทหาร เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แบกเสา ตัวเองมีชื่อเสียง แหวน ศาลา เฉาก๊วย ถูกตัดศีรษะ คำนับ กาน้ำ ล้างเท้า ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ แขนขาด ผจญภัย ขายของ จิ้งหรีด ลุยโคลน เท้าเจ็บ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ไฟไหม้บ้าน ไก่ชน ยิงธนู ได้ฟังเรื่องตลก ไส้ไหลจากท้อง ฏีกา จรวดไฟ กระดานดำมีข้อความ ฆ่าเป็ด ผู้ชายมีผมน้อย แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ปลอบโยน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น จรเข้ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เลี้ยงกุมารทอง ฉี่ คนตายมาหา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ โลกแตก นัยน์ตา ปัสสาวะรดกำาแพง แหวนทอง รักกับนักบินหญิง พิมพ์ เห็นกล้วย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เดินทางกลางทะเลทราย นั่งบนลังไม้ รดน้ำ ผู้หญิงชักมีด ร่มหัก ไอ แพทย์ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ปลูกกล้วย ช่วยคน กระปุก เล่นฟุตบอล กางร่ม ธรรมจักร สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สารภี กระจอก เดินทางไปวัด เล่นน้ำฝน ราชา ร่ม กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทรงกลด แก่นจันทร์ ภาพยนตร์ ม้าสีดำ ตาข่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM