ทำนายฝัน 'กินผลไม้แฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผลไม้แฝด ฝันว่าได้กินผลไม้แฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผลไม้แฝด'

ฝันว่าได้กินผลไม้แฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉากกั้น เต้านม หมู ล้างเท้าตัวเอง เจดีย์ ลิง ถูกหวายรัด ผลไม้ ขื่อคา ไผ่ ฮก ลก ซิ่ว ขลุ่ย ตัวเองร่ำรวย ล้มเหลว เปิดผนึกซองจดหมาย แดด เดินทางก่อนกำหนด ลมหายใจมีกลิ่นหอม แผล เก็บของมีค่าได้ ช้าง นกแสก เป่าขลุ่ย ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา หนีจากถ้ำ โล่ แขนหัก ความผิด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ พระแก้วมรกต งมปู วิมาน ร่มหัก คนในบ้านทุบตีกัน เรือล่ม ถนน ตกปลากับคนรัก สวดมนต์ หมีทำร้าย คำนับ วัวควาย พลับพลา บริโภคเนื่อสุกร ดึงเชือก มะพร้าว ไหว้พระราหู บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น สวมเสื้อสีดำ จุดไฟ ฆ่าใครบางคน กินพระจันทร์ วอ งูกินสัตว์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ปากกา แผ่นดินไหว เสี้ยนตำเท้า พานทอง เผาขยะ ทำขวดแตก กุมารเทพ นกพิราบ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง โกรธ โบดำผูกคอตนเอง ไฟไหม้ป่า คนขาพิการ ขึ้นศาล ปลิงดูดเลือด จำนอง ฝาหม้อตกลงพื้น จอบหรือเสียม เดินหลงไปในป่าละเมาะ ปัดกวาดฝุ่น ขนม สวมเสื้อสีเขียว ทางรถไฟ ฌาน ทหารเข้าบ้าน ลำน้ำ จันทร์เพ็ญ ชฎา นกต่อสู้กัน เล่นน้ำสงกรานต์ ฟ้าผ่า ทอดทิ้งภริยา ประเจียด ทรมานคนอื่น ถูกเสือกัด ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ช่อดอกไม้ กินน้ำผึ้ง ใบมีดโกน ปราสาทเก่าแก่ นํ้าพุที่พุ่งสูง แล่นเรือผ่านเกาะ พระอรหันต์ มองนํ้าตกตามลำพัง พริกไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM