ทำนายฝัน 'กินผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผัก ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผัก'

ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ้อง บาดแผล หญ้า ตุ้มหู หญิงแต่งชุดสีขาว ศีรษะ กงเกวียน ลม ตัวเองเป็นโจร ซุบซิบนินทา กองไฟ ฤดูฝน ถูกยิงด้วยธนู ข่วน ปราสาทเก่าแก่ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ผ้าขาว ลายแทง ช่างตัดผม นางเงือก ไฟไหม้ ขนสัตว์ บุคคล ทะเลาะกับคนรัก ได้ตีกลอง แต่งงานก่อนกำหนด กะเหรี่ยง น้ำลาย พวงมาลัย ปล่อยออกจากคุก สวมรองเท้าใหม่ งูเหลือม อาเจียน ห่าน ป่าไผ่ กล่องดนตรี เบี้ย เจ้าบ่าว กำลังจะไปตาย ต้นไม้ ฉ้อโกง รักตัวเอง น้ำหอม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง สกปรก คอมพิวเตอร์ หมีกัด ปล่องเมรุ ตะกวด กษัตริย์เสด็จมาหา ถูกด่าทอ ทะเลสาบ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน จาระบี ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ขี่ราชสีห์ ตามทวงหนี้ บานไม่รู้โรย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เหยียบอุจจาระ พระปรางค์ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง หน่อไม้ ชี แปรงฟัน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ดาวตกที่หลังคาบ้าน แมวสีขาว ไหล่เจ็บ กุญแจ ตู้รับจดหมาย ระเบิด ดินสอ เครื่องร่อน ปากเปื่อย มีผู้นำม้ามาให้ สวมแหวน ฉลาม โถส้วม โต๊ะทำงาน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นาค เป็นใบ้ สิงโต กางเกง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ต้องโทษ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ผ้าห่มหนาๆ สะอึก ดับกองไฟ คบไฟ สร้อยทองคำ จักรพรรดิ ท้องเสีย นกเขา ประตู จองหอง ขนมชั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM