ทำนายฝัน 'กินผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผัก ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผัก'

ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุกรตายเอง เล่นน้ำฝน ฮก ลก ซิ่ว คนอื่นทำพลาด ถูก แตน-ต่อ ต่อย เดินอยู่กลางทุ่งนา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ขอโทษผู้อื่น ถางหญ้า ร้านค้า แผล ดอกไม้ไฟ ทวด ตกกล้า ประหารคนรัก ความผิด ดื่มน้ำมะพร้าว ประตูบ้าน จมูกแหว่ง ปากเน่า ใช้ผ้าคลุมหัว ผลักประตู แข่งวิ่ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ อาจารย์ เด็กอุ้มปลา กงล้อ ภรรยามีลูก สลัก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง หนังสือ โฆษก ผึ้งมากมาย เครื่องบูชา นั่งรถหรู คนรับใช้ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แก่นจันทร์ ผักที่ยังคงปลูกในดิน ขนนกสีดำ ถูกโกง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ตักบาตร คอบิด ปีนข้ามกำแพง ขนคิ้ว นาเกลือ พระสงฆ์ บวชชี เดินทางไปทิศตะวันออก ทำนาไม่ได้ผลดี ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ฆ่าวัว ตู้กับข้าว ดำน้ำ ปรบมือ คำสัญญา แส้ ได้ยินสุนัขเห่า ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ถูกคนเตะ เต่า กบฎ นกแก้ว กระโดดลงจากต้นไม้ บุคคลที่มีชื่อเสียง ขโมยเงิน รักภรรยาตัวเอง น้ำตก ถูกตัดมือ คนบ้า เปลี่ยนมุ้งใหม่ ขโมยอาหาร จมูกขาด แป้งผัดหน้า ดินสอ ร้องไห้ อาบน้ำในทะเล ไหว้เจ้า พี่น้องทุบตีกัน ขบวนแห่ นุ่งผ้าสีม่วง แฉลบ งานสังสรรค์ กรวยกรอกน้ำ ตะกวด นรก อสนีบาต นกกางเขน กระท่อม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เพื่อนที่จากไปไกล กล่าวคำอำลากับใครบางคน ลูกข่าง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ตัวเงินตัวทอง ทอดทิ้งลูกๆ ปอ ต้นไม้เหี่ยวเฉา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM