ทำนายฝัน 'กินผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผัก ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินผัก'

ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แพทย์ งาช้าง มวยผม ฝังศพคนที่รู้จัก ดับกองไฟ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นุ่น บวงสรวง ตุ๊กแก นางฟ้า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ จับปลาตะเพียน ดอกไม้ไฟ ธงสามเหลี่ยม เลิกมุ้งขึ้น กำไล ช่างเงินทอง ถูกพายุพัดพาไปไกล หีบสมบัติ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ดวงตรา แม่หม้าย งาช้างวางคู่กัน ไลน์ ( LINE ) แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เดินขึ้นที่สูง มีขาเดียว นอนอยู่บนแผ่นดิน ถ้วยชาม ไม้กางเขน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ผู้ชายตบผู้หญิง ผจญภัย ปลูกกล้วย เจดีย์ทรุดโทรม ว่าว น้ำพุขนาดใหญ่ มือ สิงโต กระติกน้ำร้อน เณรหน้าไฟ เป็นใบ้ ถูกลูกปลุกให้ตื่น มีปากเสียงภายในครอบครัว เงา อุ้มลูกหมา ตกปลากับคนรัก เล่นฟองสบู่ กระเป๋าเงิน ลูกๆ ทำความผิด กวางดำ แห่กฐิน แคร่ ศีรษะมีเหา รักกับนักบินหญิง ศีรษะล้าน เฆี่ยน กระจกหลากสี ซื้อปลาทอง ข่าวดีจากลูก ปราสาทเก่าแก่ กินยา ร้องตะโกน เรือจอด กระต่ายหลายตัววิ่ง ซ้อมรบ เด็กอุ้มปลา ค้อน การสร้างโบสถ์ ปลาฉลาม โต๊ะทำงาน ทวด จักรยาน เพื่อนที่จากไปไกล สร้อยทองคำ สามีตาย ตู้นิรภัย คบคนพาล ถูกประณาม มีหลายหู อยู่ในถ้ำ เดินลุยกองไฟ รดน้ำต้นไม้ หม้าย ประดิษฐ์ ไก่ชน ตัวเองกลายเป็นนก เอสเอ็มเอส ( SMS ) นก ทันตแพทย์ โดนแทง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เงินกู้ เวทีมวย เป่าลูกโป่ง ตำรา ขาเป๋ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ฆ่าผีเสื้อ ครีบปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น