ทำนายฝัน 'กินผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผัก ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผัก'

ฝันว่ากินผัก คุณจะมีความเสียหายทางด้านธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชอล์ก ผ้าแพร นัยน์ตา คนขาพิการ สกปรก ฟัก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กระโดดจากหน้าต่าง ฮา แกงการู ตบมือ ชนไก่ โกศ ศิลา เห็นบ่อร้าง เห็นกล้วย ล่องแพ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ซองจดหมายสีแดง ปลาทอง เห็นตากระจกสีขาว ผ่าท้อง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขายตู้ ขายโต๊ะ พระพรหม สุนัขคาบหม้อ รักกับนักบินหญิง ไก่แจ้ คนรักนอกใจ เกลียดคนอื่น กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ต่อสู้กับคนร้าย เครื่องจักรทำงานได้ดี กระซิบกับเพื่อน รังนก ขี่วัว แล้ว ตกวัว ดารา จูบเด็กเล็ก เลือดออกทางทวาร หมูตาย กางร่ม ดึงเชือก มะพร้าว สมุด กินเนื้อไก่ ขนม กระดูกแตก เจ้าสาว อยากตาย มีความปรารถนา นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ญาติมิตร ช้าง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ถูกเปลื้องผ้า น้ำพุสวยงาม แขกขายโรตี ฉากกั้น กินผัก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก วิทยุ น้ำมันก๊าด จิ้งเหลน ปืนใหญ่ สายสนตะพาย จูบคนรัก งมของ เจ้าที่ หญิงโสเภณี หญิงทุบตีกัน งูจงอาง สามเณร เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โต๊ะเขียนหนังสือ กระดาษสี กุ้งทะเล ตักน้ำ ศิลปิน กระติกน้ำร้อน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ จับก้อนหิน งมปู บวชชี ผ้าโพกหัว นางเงือก ตกปลา ดื่มกาแฟ เปิดผนึกซองจดหมาย อุปกรณ์ทำครัว หน้า ตักบาตร ตกบ่อลึก ประกาศข่าวดี ยุ้งข้าว ยิงนก ตาบอด โคเข้าบ้าน กาน้ำ ขี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM