ทำนายฝัน 'กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฝันว่ากินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ คุณจะจะมีเรื่องขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ กับคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ'

ฝันว่ากินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ คุณจะจะมีเรื่องขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ กับคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนตาร่วง บาดแผล ฝุ่นเข้าตา กุมารเทพ โบดำผูกเสาบ้าน สุนัขหอน ทำน้ำหก เว็จ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สีบรอนซ์ แขก นาฬิกาข้อมือ โบสีดำ เดินทางไปวัด แหวนหาย ม้า ท่าเรือ นกกำลังจิกกัน ล็อกประตู ผัดหน้า เงื่อน เกาะ ตกช้าง พังพอน เล่าเรื่องตลก คนตายมาหา เดินกะโผลกกะเผลก ลา ( สัตว์ ) ลูกเห็บตก ถลกหนังสัตว์ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ไฟไหม้ต้นไม้ กรอบรูป มหรสพ คนตาย หนอน กองทัพ เป็ดไก่ ถังขยะ ฝาหม้อตกลงพื้น ได้ยินเสียงกระดิ่ง ทำนาเกี่ยวข้าว ปลาทอง ฉิ่งฉาบ ฮา กระดุมหาย เดินรอดราวผ้า ถูกประณาม กระเทย ข้อเท้าแพลง เสื้อครุย กระถางหลุดมือแตก เวที วงกบ พระพรหม สมอเรือ เพื่อนที่จากไปไกล ภรรยา บรรจุของลงหีบ ถูกฉุด ฤดูหนาว รักสามีตัวเอง ดึงเชือก ปลูกต้นไม้ โล่ ผมถูกตัดให้สั้น เผาขยะ คนเกี่ยวข้าว เขื่อน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม นุ่งชุดแดง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นกนางนวล ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นอนบนพื้นน้ำ รดน้ำ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน นาข้าวรกร้าง กินเนื้อหมู ปม บริโภค ตารอบตัว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ผู้หญิงชักมีด โค่นต้นไม้แก่ คลื่นน้ำ ไกด์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เครื่องครัว เหยียบขี้ กระสือ คนแฝดตัวติดกัน ชักว่าว กระบือ กล่าวหา ขวดแก้ว ทำแว่นตาแตก หิ้วกระเป๋า ถอดเครื่องประดับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM