ทำนายฝัน 'กินลูกอม'

ฝันเห็น ฝันว่า กินลูกอม ฝันว่ากินลูกอม ทำนายว่า จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินลูกอม'

ฝันว่ากินลูกอม ทำนายว่า จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุ้งมังกร งูเห่า ครอบครัว ตักน้ำราดตนเอง หม้อ กำแพง ฝาแฝด กระเทย ความมั่งคั่ง ขี่ควาย ญาติทำความผิด ข่าวลือ ไฟไหม้ต้นไม้ ดื่มนม สุนัขหอน สวรรค์ ไผ่ เดินขึ้นภูเขา คนมีเขา กระดาษเช็ดมือ ตับไต กระทำรุนแรงต่อตัวเอง พวงกุญแจ ตรอกซอกซอย กระดาษสีขาว คนแฝดตัวติดกัน ม้าเตะ ทวด แพรพรรณ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ลูกอินทร์ ทำโรตี มีคนนำเงินมาให้ กิ้งก่า คนถูกฉีดยา แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ชายหนุ่ม ของกำนัล กอดอก เก็บกวาดบ้าน แต่งตัว ภูเขา เทียนชัย อู่เรือ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค แร้งเกาะหลังคาบ้าน ดื่มน้ำชา ตกงาน กินเต้าหู้ มีความปรารถนา เสื้อครุย รับประทานอาหาร แฉลบ บันไดสูง นํ้าพุขนาดใหญ่ จอก ขโมยทรัพย์สมบัติ พี่น้อง นกกางเขน ตัวเองเจ็บป่วย ขี้เถ้าในเตาไฟ เพื่อนตาย โล่ ซื้อกระโปรง ได้ยินเสียงกระซิบ ธนาคาร เงื่อน หงอนไก่ ประโคม ถวายกุฏิ ถูกจับ กินผลมะม่วงเปรี้ยว เท้าเจ็บ ถูกต่อต่อย ปลูกต้นไม้ เกาหัว กระดูกแตก ดิน ขวดน้ำ งูเผือก ลอยกระทง ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ผึ้งต่อย เมฆลอยนิ่ง เงินกู้ สร้าง รังผึ้ง ฌาน ตั้งครรภ์ นักบวช ไอศกรีม เสี่ยงเซียมซี ถูกฟันคอขาด เรือ มวย งูเลื้อย กินคอลลาเจน ซ่อมแซมรั้วบ้าน นกกำลังจิกกัน ละทิ้งบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM