ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนในบ้านทุบตีกัน จูบคนรัก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ตีฆ้อง ประโคม โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ขอทาน ไหว้พระราหู อยู่ในอาการผิดหวัง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ต้นกก โคไล่ขวิดคน ลากเกวียน รถเข็นศพ แลบลิ้น ช่วย จมูกขาด ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ข้าวติดคอ กินน้ำผึ้ง รถยนต์ ทารกดูดนมคุณ ทอดผ้าป่า ชนกระบือ ยานพาหนะ ผัดหน้า เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง มีฤทธิ์ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ม้านั่ง ฝาหม้อ ลุยไฟ ฟ้าที่สดใส จอมปลวกกลางถนน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตกกล้า ถูกโจรชิงทรัพย์ ไซเรน หนอนไต่ตามร่างกาย ฉางข้าว ขบวนแห่ศพ หุ่น ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ดับไฟ กระต๊อบ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เดินไปบนเนินเขา ก้อนหิน ภิกษุณี กงล้อ ได้เป็นเจ้าบ่าว เดินบนฟ้า ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ด้วง กางมุ้ง ป่า เป็นคนผอมบาง บวชภิกสุนี นั่งเรือ ทำกาแฟหก คนแปลกหน้า พรวนดิน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ซักผ้า เมฆสีดำ ขนคิ้ว เมฆสีแดง ช้อนเปื้อน ลำคลอง ถูกหวายรัด ภาษา ตู้ เรือจอด กระเป๋า จิ้งหรีด แฝด นัยน์ตา ร้องไห้ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ไทร ตีแมลงวันตาย บ่อน้ำ หาบอุจจาระกลับบ้าน ดาว ทำกับข้าว ฤดูฝน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ผ้าม่าน บุพการี นางฟ้า กินปลาหมึก คนแคระ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ งูเขียว แว่นตาเลนส์สีดำ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น พระราชินี ภูเขาไฟ ก้ามปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM