ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เช็ค ( Cheque ) ฟ้าร้อง คราด ฆ่าควาย เซิ้ง กอดกะเทย มวยผม ฉมวก ได้ตีกลอง เครื่องพิมพ์ดีด ฆ่าเสือ ถูกพายุพัดพาไปไกล สงฆ์ ดวงอาทิตย์ดับ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น สีดำ ผิวพรรณ กรรมกร กอดผู้ชาย การสร้างโบสถ์ ตรอกซอกซอย โต้เถียง ปลาทองที่ตายแล้ว องคมนตรี ทำอะไรแปลกๆ ล่าสัตว์ บ้านใหม่ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ บัตรเครดิต ขวัญ ตะไคร้ กระเทย ปลูกบ้านต้นไม้ ข่มขืนคนอื่น ถูกข่มขืน กระจกหลากสี ซื้อกระดุม สุนัขเข้ามาเลีย ก่อสร้าง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ได้ยินเสียงปืน เรือจอด พระโพธิสัตว์ พี่น้องทุบตีกัน คนกำลังจะตาย แฝด นำฟองน้ำมาล้างจาน ฉลาม สู้กับเหยี่ยว กลืนดวงอาทิตย์ ตัวเงินตัวทอง ตกกองไฟ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ก้น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ทำน้ำหก เครื่องแบบทหาร ติดเกาะ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ขนกา รถพยาบาล ปาก นอนเล่นกลางดิน จันทร์เพ็ญ รากไม้ เป็นประจำเดือน เพื่อนที่จากไปไกล จับนก กรงนก เหาะดั้นเมฆ ถูกคนเตะ ขโมยอาหาร พลอยหลากสีสัน ปล่อยนกกระเรียน อมตะ สูบ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นรก ถูกประณาม ถุงเงิน-ถุงทอง แตงโม แต่งงาน รองเท้า ซองจดหมายสีชมพู ถั่วลิสง มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ บอลลูน ลมหายใจมีกลิ่นหอม ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ท้องเดิน ตะเพียน หน้าต่างพัง พระจันทร์ ร้องตะโกน คลอดลูก กำไลแตกหัก วิ่งจนเหนื่อยหอบ น้ำลาย บ้านตัวเอง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM