ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพชรรัตนราชสุดา สัตว์เลี้ยง แฉลบ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ภรรยาสวมเสื้อแพร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ เครื่องบินบังคับ เผาขยะ เซรุ่ม นักบิน ทำนาย เมฆสีขาว ยา นอนบนพื้นน้ำ จำนอง เงาะ กระถางหลุดมือแตก การสร้างโบสถ์ ถูกพายุพัดพาไปไกล ฤกษ์ไม่ดี ฝนตกหนัก ธูปเทียน ขี่นางโค ทาส พายเรือ ประแจ ดวงตรา ปราศจากอํานาจ ปีนเขา มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง กฐิน ถนน กริช บริโภค ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว จันทรคราส ตะกร้าหวาย บ้านมีช่องโหว่ เก็บดอกบัว ลูกๆ หลั่งนํ้าตา โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ทราย ฟันบนตนเองหัก เมฆสีแดง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ช้อน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ปล่อยสัตว์ อทิตยาทรกิติคุณ ท่าเรือ ดื่มนม ไก่ชน ยางรถ รังไก่ ผ้าพันคอ แกงการู ศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟันโยก ถูกประณาม กาน้ำ พวงมาลา ประทัด โดด ดวงอาทิตย์ขึ้น โรคเรื้อน หัวหมู เครื่องพิมพ์ดีด เดินไปบนเนินเขา ไหว้พระ หุ่น กล้วยแขก มีปากเสียงภายในครอบครัว ดอกกุหลาบ เด็กนอนบนเตียง กบฎ ปีศาจที่มีเขาและหาง หญิง เดินเร็วๆ หูเจ็บ ทารกแรกเกิด ปราสาทเล็กๆ แบกเสา นาเกลือ แทง ไฟไหม้บ้าน โกนผม หม้อ รูปภาพของเครือญาติ เถ้าแก่ ขี่กระบือ กระดุมหาย แสดงละคร ผีตายโหง ซองจดหมาย ถางหญ้า จับปลาช่อน ขอบฟ้า กระจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM