ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนที่ตายไปแล้ว ปล้น ถูกพายุพัดพาไปไกล ตักบาตร ซาวข้าว จำนอง กินเนื้อมะพร้าว กินยา ฝังศพคนที่รู้จัก ขบวนแห่ศพ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไข่ไก่ ให้ความกรุณา ล้มลงไปในหลุมลึก หางไก่ กุมารเทพ หุงข้าว ป่าไผ่ ตัวเองถูกประหาร พระปรางค์ ภรรยาออกจากบ้าน พระพุทธบาท คนรักได้รับบาดเจ็บ ทวิตเตอร์ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ดูหนัง ไปยังเมืองนรก เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เก็บมุ้ง เขียด เล่นฟุตบอล เกลียดคนอื่น ตาย ถูกข่มขืน ขิม ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ซองจดหมาย ถาดอาหาร พังพอน ขลุ่ย ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เครื่องแบบทหาร คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ธงบนเรือ จอบหรือเสียม แข็งแรง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กระจกแตก ขัน มาลัย ผ้าโพกหัว โทรศัพท์ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ญาติตาย มาเฟีย นั่งเรือ เพื่อนที่จากไปไกล หญิง นกนางนวล ดาวตกจากท้องฟ้า องค์พระ กวนอิม บัวหลวง คราด แม่ชี รักภรรยาตัวเอง ช้างไล่กวด ฉลาด ดอกบานไม่รู้โรย ดึงเชือก ปีก นอนบนพื้นน้ำ ผ้าสีดำ เศรษฐี ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เอามีดฟันเท้าตัวเอง กระเป๋าเงิน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ บังสูรย์ ลูกประคำ รังผึ้ง จับปลาช่อน กองไฟ พานเงิน ช้อนเงิน ทะเลาะกับแม่ยาย ใช้กระเทียมทำอาหาร ขัง เกาหัว สินบน ปราศจากอํานาจ ดอกกุหลาบ ตาลปัตร ตู้นิรภัย พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง อาบน้ำฝน ผิงไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM