ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระปุก มหาสมุทร กระบี่ กระบอกไม้ไผ่ กินเลือด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง วาฬ โจรปล้นบ้าน ไม้กางเขน ใช้กระเทียมทำอาหาร เครื่องลายคราม จับก้อนหิน ตีผึ้ง ภรรยามีลูก เรือจอด เขี้ยวสัตว์ เสื้อผ้า เว็จ ความรักระหว่างคน 3 คน กระถางสามขา ผ้าใบ ผ้าแพร ถูกยิงด้วยธนู ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ผู้หญิงตั้งครรภ์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ลายนิ้วมือ พลักก้อนหิน วิ่งหนีผู้ร้าย ถูกเปลื้องผ้า กุ้งมังกร ทูต ขี่ม้า มีฤทธิ์ พญาอินทรี ถ่านไฟ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง บ้านคนอื่น เก็บเงินได้ โรคร้าย ล้างหน้าตัวเอง ข่มขืนคนอื่น เด็กพิการ ฮอกกี้ คราด ขี่โคเข้าเมือง โฆษณา ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น โคลน กบฎ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เป็ดไก่ ทราย กินเป็ด ปลาหลีฮื้อ จลาจล นกนางนวล มหาสมุทรมีพายุ นอนกลับหัว กล้วยแฝด เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค หมอดูดูลายมือ ขลุ่ย สละราชสมบัติ แมลงภู่ ตักบาตร คนกำลังเปลื้องผ้า จับปิ้ง มดเต็มบ้านเมือง ผ้าโพกหัว ขี่ช้าง พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เดินทางในป่ารก ศาลพระภูมิ ไส้ไหลจากท้อง นกแร้ง บุตร งอบ ได้กลิ่นของบูดเน่า ฝนตั้งเค้า ขับรถ ภาชนะ ตัดหัว พ่อหม้าย ถ่อเรือ คนถูกฉีดยา กินองุ่น อาบน้ำฝน ติดคุก มาลัยดอกไม้ นอนอยู่บนแผ่นดิน กระดาษข่อย จักรยาน ดื่มน้ำฝน เณรหน้าไฟ แช่ง แจวเรือ ตีคนอื่นด้วยเชือก ฝาหม้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM