ทำนายฝัน 'กินหัวสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินหัวสุกร คุณจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินหัวสุกร'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ในอาการผิดหวัง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เล่นฟองสบู่ ประกาศข่าวดี แหวนหาย เด็กผู้ชาย ทำให้คนอื่นตกใจ มดหรือแมลง บวช ลอยกระทง เห็นปีศาจกินคน เทศน์ ทันตแพทย์ ฉิ่งฉาบ ทับทิม ไฟฟ้า เจ็บป่วย เครื่องครัว มนต์ ถูกโกง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กระดาษเปื้อนหมึก ไลน์ ( LINE ) ราชสีห์ จมน้ำ เก็บองุ่นรับประทาน ไม้พลอง ตั้งครรภ์ เงื่อน ฝ้าย กระท่อมร้าง ปีนข้ามกำแพง ค้อน นั่งบนเตียง ห่าน ตู้เหล็กใส่เอกสาร ไอศกรีม จับผีเสื้อ ถูกหนูกัด ดนตรี ขนสัตว์ เขียนหนังสือ ให้มีดแก่คนอื่น ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ขุดดิน มวย ต้นไม้ คูคลอง ถูกจับ ฮา สุกรกลายเป็นคน ตำรา กองทัพ แกะ กุ้งทะเล บ้า เมายา ตะขาบ วัด ดวงตรา มุดใต้ถุน นอนโรงพยาบาล เด็กอุ้มปลา เผาไม้กระดาน ฝุ่นเข้าตา ร้องตะโกน เปียก ได้ฟังเรื่องตลก สวมมงกุฎ ฮูก (นกฮูก) ตุ๊กแก หายใจอึดอัด ปลาหมึก แมงป่อง แหวนแต่งงาน ขบวนแห่ กวาง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ งมปู หญิงแต่งชุดสีแดง เครื่องแต่งกาย ตกบ่อมีหนอน ทุบตีภรรยา เปลหามคนเจ็บ หุ่น เห็นบ่อร้าง ผู้หญิงชักมีด เศร้าโศก ข้อเท้าเจ็บ ถ่านไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กระดาษทิชชู สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ทาแป้ง ขอโทษ เดินบนฟ้า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น คิดถึง ถูกยิงด้วยธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM