ทำนายฝัน 'กินองุ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า กินองุ่น คุณกำลังจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินองุ่น'

คุณกำลังจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คดีฟ้องร้องกัน กล่องดนตรี พายเรือกับคนอื่น ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กรรมกร นกต่อสู้กัน แขก เครื่องดนตรี นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กิ้งก่า ชงชาถวายเจ้าที่ ลูกเห็บ ร่มหัก เหยียบขี้ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง รถศพ ซองจดหมายสีชมพู เปิดร้านค้าขายสินค้า บานไม่รู้โรย นกกางเขน พระสถูป นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปลูก เห็นคนโดนแทง คลอดลูกก่อนกำหนด ลังไม้ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ตัวเองเป็นชู้ เห็นกระดุม เดินหลงไปในป่าละเมาะ เสื้อครุย โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ฝูงคนจำนวนมาก นักสืบ เปียก ถอดเสื้อ ร่ม สินบน นำตาข่ายไปดักสัตว์ สุนัขเข้ามาเลีย เห็นเหรียญสตางค์ โต้เถียง ทาก สังกะสี ตัวเองมีผมหงอก ขนมเข่ง อยู่ในอาการเร่งรีบ กินดิน องค์พระ ขาขาด ปิดผนึกซองจดหมาย ดวงอาทิตย์ตก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กระถางหลุดมือแตก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กังหัน อาวุธ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน โคเข้าบ้าน เครื่องขยายเสียง อุจจาระ ดับไฟ ตะไกร ชักลาก จับหนอน กินเนื้อวัว ขโมยอาหาร กินก้างปลา บ่อน้ำพุแห้งขอด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง อาบน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ฉาบแตก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ถูกตีหู คันศรหรือคันธนู ขนมปังกรอบ กำลังขับรถ ค้อน แมวข่วน รัศมี กษัตริย์ กินองุ่น ฟาก ถูกด่าทอ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ อาบน้ำในอ่าง ถั่วฝักยาว ผลักของหนัก ตู้ไปรษณีย์ วิดน้ำ ปลูกบ้านต้นไม้ มหาสมุทรมีพายุ ปล้น ประหาร นาฬิกาปลุก ถุงน้ำร้อน ผ้าโพกหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM