ทำนายฝัน 'กินอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า กินอาหาร ฝันว่ากินอาหาร จะมีความสุข มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินอาหาร'

ฝันว่ากินอาหาร จะมีความสุข มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือ แจวเรือ ทาขมิ้น ถูกจี้ ทำนาเกี่ยวข้าว ตะขาบ บอลลูน ป่า ขุดหาทรัพย์สมบัติ โจร ร่องน้ำ ใบไม้ เพื่อนตาย เดินขึ้นที่สูง นักประพันธ์ ทอดทิ้งครอบครัว ช้อนเปื้อน ตารอบตัว ถูกฉุด งมหาของ กระซิบกับเพื่อน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กระบี่ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กล่าวคำอำลากับใครบางคน ของกำนัล งูกัด วิมาน ถูกจับ ตีคนอื่นด้วยเชือก โครงกระดูก ลากเกวียน กริช ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า โคมไฟหรือโคมตะเกียง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เขากวาง ดวงตรา นักสืบ ธารน้ำ พนมมือ เป็ดไก่ เกลียดคนต่างชาติ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน หีบปิดอยู่ ทางม้าลาย ถุงเท้า นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกทำโทษ ก้ามปู ลูกประคำ แทงตัวเอง ปล่องเมรุ จอมปลวกกลางถนน เกลียดคนอื่น ประหารคนรัก นอนกลับหัว ไอ พระวิหาร เพลิง ทาเล็บ อาจารย์ นาฬิกาข้อมือเสีย ว่ายน้ำในมหาสมุทร ชี ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขบวนแห่ กระโดดจากหน้าต่าง จับปลาตะเพียน ขับรถยนต์ มาลัย พัชรกิติยาภา อุจจาระ กินเนื้อไก่ กินนก กุหลาบ เขาวงกต เครื่องชั่ง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ นอนอยู่บนแผ่นดิน ผึ้งต่อย ฆ่าเต่า จับลูกเสือ หีบศพ พระจันทร์เดือนหงาย สติ ถาดดอกไม้ แม่ กองทัพ งาช้าง กวาด ตกใจเพราะเห็นผี ค้างคาว มรกต ให้ความกรุณา ตะไบเหล็ก กินเกินขนาด นกเกาะหลังงู ปืนใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM