ทำนายฝัน 'กินอาหารเจ'

ฝันเห็น ฝันว่า กินอาหารเจ คุณมักพบเจอสิ่งดีๆ ได้รับข่าวดีอย่างไม่ทันตั้งตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินอาหารเจ'

คุณมักพบเจอสิ่งดีๆ ได้รับข่าวดีอย่างไม่ทันตั้งตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เดินไปตามท้องถนน เส้นด้าย ถังขยะ ธนูหัก แห่กฐิน จานชาม ฝาเรือน พ่อหม้าย จลาจล แก้บน ธารน้ำตก วิ่ง ถวายข้าวพระ ใบไม้ แมลงวัน คูคลอง ฉมวก ครุฑ ฝุ่น ออกจากบ้าน บ้องไฟ คนรักหรือคู่รัก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เป็นคนปรุงอาหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ งูเลื้อย ฟองน้ำ ไอ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ไกด์ ทอดผ้าป่า แจวเรือ หมากัด โบดำผูกคอตนเอง ยา ผนัง หน้า คำสัญญา ป่า แม่ชี เดินสะดุดหกล้ม ถลกหนังสัตว์ ตีแมลงวันตาย ท่องเที่ยวในสวน สาหร่าย ลูกจันทร์ ประหาร ขโมยขึ้นบ้าน รักภรรยาตัวเอง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ มรกต พังพอน ขี่ราชสีห์ แกะเปลือกหอยรับประทาน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กวาง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เจ็บป่วย สนามหญ้า มงกุฎ ตกหลังม้า กกไข่ นกเขา ดวงอาทิตย์มืดมัว แท่น ภรรยาเสียชีวิต ตกจากที่สูง โอเอซิส เห็นถนนที่ขรุขระ น้ำตา แว่นตาเลนส์สีดำ สุนัขคาบหม้อ เชิงเทียน สร้อยข้อมีชำรุด ยกของ กระถางสามขา ถุงเงิน-ถุงทอง ยิงกา เป็ดไก่ เดินกะโผลกกะเผลก ได้เสื่อใหม่ กะเหรี่ยง ถูกโยนลงทะเล แขนหัก คนแปลกหน้า น้ำฝน ทวด ช้อนทอง หน้าอก คบคนพาล ต้นไม้ เปลวไฟ บุพการี กระสือ ขอโทษผู้อื่น กระป๋องนม มีดหาย จับหนอน ปากกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM