ทำนายฝัน 'กินอาหารเจ'

ฝันเห็น ฝันว่า กินอาหารเจ คุณมักพบเจอสิ่งดีๆ ได้รับข่าวดีอย่างไม่ทันตั้งตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินอาหารเจ'

คุณมักพบเจอสิ่งดีๆ ได้รับข่าวดีอย่างไม่ทันตั้งตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดอกกุหลาบ คนหามวอผ่านหน้า ซื้อปลาหมึก ถูก แตน-ต่อ ต่อย นาค ยิงกา จน เลือกผัก ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตัวเองเป็นนักโทษ ไหว้เจ้า แชมพู หูเจ็บ ขี่ควาย ชกมวย ขาหัก ผ้าขาว โคลน ลาภ แมงป่อง กระแสน้ำ ทิชชู ปราสาท เล่นฟองสบู่ ขี่คอคน กินก้างปลา หมากรุก สงคราม ของที่ระลึก มาลี ทวิตเตอร์ ไม้กวาด เดินลุยกองไฟ หุงข้าว ขวดน้ำ ศพ สถานี ขึ้นศาล เขียด ล้างหวี กินถั่วต้ม คำนับ เซิ้งบั้งไฟ ได้เข้าร่วมในสงคราม พนัน กรน ปราสาทเล็กๆ ขี่สุกร เด็กกำลังดูดนม ไหว้พระราหู กินผลไม้แฝด คนตาย ผ้าสีดำ งานวัด ขาขาด ตบมือ ต้นไม้แห้ง เดินทางไกล ติดเกาะ หวีไม้ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ฉลาด เสื้อครุย มีคนสวมแหวนให้ ขวัญ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ศาล ปล่อยนกกระเรียน ได้ฟังเรื่องตลก เงื่อน แจวเรือ เที่ยวบ่อนการพนัน เอามือตบต้นขาตัวเอง กองดิน อาจารย์ ข่วน บัตรเครดิต ตามทวงหนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ยินเสียงดนตรีไทย ฮก ลก ซิ่ว น้ำพุขนาดใหญ่ อุจจาระ ดาว งานฉลอง ทุ่งนา ฆ่าผึ้ง ญาตินํ้าตาตก สวมชุดเจ้าสาว นอนบนที่นอน กิ้งก่า ค้นหา เงินกู้ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แมลงสาบ รถไฟ ดอกซ่อนกลิ่น เฮลิคอปเตอร์ กระจาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM