ทำนายฝัน 'กินเกินขนาด'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเกินขนาด คุณจะได้รับเคราะห์ สูญเสียเงินทองของมีค่า มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกะทันหัน ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ และนำเงินไปบริจาคตามตู้รับบริจาคต่างๆ เพื่อแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเกินขนาด'

คุณจะได้รับเคราะห์ สูญเสียเงินทองของมีค่า มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกะทันหัน ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ และนำเงินไปบริจาคตามตู้รับบริจาคต่างๆ เพื่อแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ชนไก่ เล่นน้ำสงกรานต์ ปล่องไฟ รดน้ำต้นไม้ ที่พึ่ง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กำแพง ลำคานเสียงฉาบ หมาตาย ไก่ออกไข่ ค่ำคืน หญิงแต่งชุดสีเขียว ประตูกำลังถูกไฟไหม ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เข้าไปในโรงพยาบาล ตู้เย็น บัวหลวง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ครอบครัว ตกหลังม้า ผัดหน้า ถูกตำหนิ ฆ่าใครบางคน เดินไปตามท้องถนน นกกาเหว่า ถูกกลั่นแกล้ง ลำน้ำ แสงสว่าง คนมีเขา มงคล คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผ้าพันคอ ตารอบตัว ดอกมะลิ แคร่ ขอบคุณ สวมเสื้อสีเหลือง เทียนไข น้ำพุที่พุ่งสูง เด็กทารก ฌาน นอนบนเตียง เขียด กระต่ายหลายตัววิ่ง ผิวพรรณ บ้านไฟไหม้ เห็นประตูปิด ฝูงคนจำนวนมาก พรวนดิน กีฬา นกกา กระดาษเช็ดมือ ตัวเองกลายเป็นนก ความรัก ถูกสวมกุญแจมือ ยักษ์ กินดิน บาดแผล ทาสี ความดีความชอบ ลูกเต๋า อาเจียน ราชสีห์ พร้า ซ่อน ปลูกบ้าน จาน ความมั่งคั่ง ประแจ วอ ฟันบนตนเองหัก ใส่บาตร เดินช้าๆ คนร้าย ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี รักตัวเอง ล็อกประตู ป่าเขา รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ บัตรเชิญ เดินอยู่ในสุสาน ซักผ้าขี้ริ้ว ฟ้าที่สดใส ปอกเปลือกไข่ นม ทวด ละทิ้งบ้าน เพชรรัตนราชสุดา เครื่องบิน ปรบมือ กรงสัตว์ บัญชี เงินหาย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ พระปรางค์ นกนางนวลโผบิน หนอนไต่ตามร่างกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM