ทำนายฝัน 'กินเฉาก๊วย'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเฉาก๊วย จะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งของมาให้ จะได้ลาภจากความเสน่หา คนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาทำให้ยุ่งยากใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเฉาก๊วย'

จะมีคนนำโชคลาภหรือสิ่งของมาให้ จะได้ลาภจากความเสน่หา คนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาทำให้ยุ่งยากใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกเห็บ นักเรียน นอนบนกองฟาง บวม ธารน้ำ กระถางหลุดมือแตก จูบเด็กเล็ก ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เสวียน ขบวนแห่ศพ เม่น ร่มกางอยู่ คนในบ้านทุบตีกัน กุ้ง แม่ชี คูคลอง ชอล์ก หมีทำร้าย กระทง ฝนตั้งเค้า กระโดดลงจากต้นไม้ เห็นประตูเมือง ขลุ่ย ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นกกระจิบ กระจาบ เพื่อนตาย ปู ขนมปัง พวงกุญแจ ถูกมัดมือมัดเท้า เล่นฟุตบอล พิมเสน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง นุ่งผ้าสีม่วง หนาม ต่อสู้กับเด็ก เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เปียก ทรัพย์สมบัติ แข่งม้า ฝั่ง อสนีบาต ตุ๊กตา ตาหลายคู่ ตลาด งานฉลอง กินอาหาร อาจารย์ ยกโทษให้ใครบางคน กุหลาบ เปรต ซุกซ่อนตัว ให้หวีคนอื่น ถูกกลั่นแกล้ง ฮิปโปโปเตมัส ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เหงื่อ เดินอยู่ในสุสาน ลมหายใจมีกลิ่นหอม ทำนาได้ผลผลิตดี ถูกฟันคอขาด ยืนบนลังไม้ ไว้ทุกข์ ตีงู พระสถูป ลูกๆ ทำความผิด นอนกับนางงาม เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ยักษ์ เกลียดคนอื่น อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ช้อนเงิน การรับรางวัล ทาส ยกยอ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตักทรายเข้าบ้าน ซ่อมแซมรั้วบ้าน รัฐประหาร แมงป่อง ตกต้นไม้ ซุกซ่อนของมีค่า งมหอย เปิดผนึกซองจดหมาย ไลน์ ( LINE ) ดัดผม โลงศพ ภิกษุ เจ้านาย ธรณีสูบ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน แมวดำ ได้ยินเสียงระฆัง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นโจทก์ในศาล ผ้าห่ม กินหมูกะทะ เพชรนิลจินดา ดื่มน้ำหวาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM