ทำนายฝัน 'กินเต้าหู้'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเต้าหู้ ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเต้าหู้'

ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงพายเรือ กีฬา ภาชนะแตกร้าว แผล ให้รางวัล ทำนาไม่ได้ผลดี ครีบปลา นอนบนฟูก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จานแตก ไก่แจ้ ได้ตีกลอง ทำร้าย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถ้วยชาม กำแพง เปลี่ยนมุ้งใหม่ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คนมีเขา ตกลงไปในบ่อ จันทร์เพ็ญ ซื้อไม้กระดาน ปากเจ็บ นอน เปลื้องผ้าตัวเอง กุฏิพระ ลูกกระพรวน เขากวาง ลิ้นแข็ง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กะเหรี่ยง ปล่อยเต่า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กังหัน ฆ่าศัตรู ถัง ข่าวร้าย เป่าแตร พวงมาลัยดอกไม้สด จูบเด็กเล็ก เห็นตากระจกสีขาว ผลักของหนัก สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ได้ลาภ ตกกระ ดื่มสุรา ฌาปนกิจ เขียด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำตาข่ายไปดักสัตว์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผู้หญิงหัวล้าน ทอผ้า ทอดผ้าป่า สิงโต เก็บดอกบัว แขน ผมถูกตัดให้สั้น ประทัด วงเวียน ส่องกระจก คูคลอง อาหารบูดเน่า เลือดไหล ตัดเล็บ ยาพิษ ฝน นักบิน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ผจญภัย กิ้งกือ ประกันตัว มีหางงอก บ้านร้าง พาน พูดคุยกับเจ้านาย ชกคนที่จมูก ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เชี่ยนหมาก โรงพยาบาล เงินหาย ที่นอน นาข้าวรกร้าง ลูกเต๋า ฮ่องเต้หรือฮองเฮา วอ เดินอยู่ในป่า ชุดว่ายน้ำ กระบือ เด็กผู้ชายสู้กัน กุ้งยักษ์ นำฟองน้ำมาล้างจาน เพื่อนอยู่ห่างไกล งานบวชเณร กินเลือด แก้ม ช่อดอกไม้ เดินขึ้นภูเขา ด่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM