ทำนายฝัน 'กินเต้าหู้'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเต้าหู้ ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินเต้าหู้'

ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินผลมะม่วงเปรี้ยว ได้ยินเสียงกลอง นำตาข่ายไปดักสัตว์ ไก่ออกไข่ ล่องแพ คนรักหรือคู่รัก ดาบ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฉาบ โฆษณา เผาไม้กระดาน แร้งกินซากศพ หิมะตกถูกตัว บาทหลวง ยันต์ ผึ้งต่อย รั้ว ปลวกขึ้นบ้าน ตะกร้าไม้ ไข่เป็ด กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ฮ่อยจ๊อ อรุณ ดื่มน้ำฝน แขกขายโรตี ถูกคู่รักกักตัว ดอกบานไม่รู้โรย เกา งูรัด รองเท้า ไก่กกไข่ ทะเลาะกับแม่ยาย กระดูกแตก สุนัข ฝักดาบ ฟัน ฮา เห็นคนเดินละเมอ แมลง เกาทัณฑ์ เที่ยวชมงานรื่นเริง ม่านกั้นกำบังสายตา ร่มกางอยู่ มงคล คบคนพาล เดินเรือ ชนกระบือ เฉาก๊วย วงล้อกำลังหมุน คนอื่นทำพลาด นํ้าพุที่พุ่งสูง ปลาเงินปลาทอง ถูกตำหนิ ดาดฟ้า สละราชสมบัติ กระจอก ขอโทษผู้อื่น ฉลาม ปลูก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เครื่องครัว ก้อนหิน ร่ม กินกระต่าย สุกรกลายเป็นคน ศรีนครินทราบรมราชชนนี เช็คเด้ง เทวาลัย หุ่นโชว์เสื้อ เงา กินน้ำผึ้ง สัตว์เลี้ยง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ไส้เดือน แต่งตัว แผ่นดิน แขนขาด จับหนอน ทะเล กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน งูเหลือม นํ้าวน ขาด้วน ค่ำคืน กองไฟ ประโคม คนตายในบ้าน ตัวเองเจ็บป่วย ช้างตกมัน เพชรรัตนราชสุดา ถลกหนังสัตว์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฮาเร็ม ลับมีด เซิ้งบั้งไฟ เป่าแตร หญิงชู้ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM