ทำนายฝัน 'กินเต้าหู้'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเต้าหู้ ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเต้าหู้'

ดวงชะตากำลังไปได้สวย มีคนมาช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสาย ให้ระมัดระวังสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระจันทร์ ของกำนัล งูเขียว วงกบ ดึงเชือก นำพัดมาโบกตามร่างกาย เกาทัณฑ์ เต้าฮวย เมือง เรือแล่น ฝันเห็นนํ้าวน รักกับนักบินหญิง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถั่วลิสง นางฟ้า แว่นตาเลนส์สีดำ สะอึก กำแพงเมืองจีน กาบินเข้ามาในบ้าน ขี้เกียจ แมวสีสวาท ย่างเนื้อ เดินเป็นวงกลม ผักที่ยังคงปลูกในดิน ประทัด แต่งงานก่อนกำหนด สุรา ฏีกา เกวียน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฆ่าหมัด แมงมุม เครื่องชั่ง อาเจียน ดาวตกจากท้องฟ้า ทำร้าย งาช้าง อ่างน้ำ กล้วยเน่า ละทิ้งบ้าน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) บุคคลที่เป็นคนร้าย ทาสี สมุด โลงศพ ญาตินํ้าตาตก ลวดหนาม ตัดผมสั้น ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ช่อดอกไม้ ฮองเฮา (ราชินี) ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ บ้านตัวเอง บัตรเครดิต ถูกจับ พูดคุยกับโจร ยิงนก นอนกลางวัน คนแคระ แหวนหาย หม้อข้าว ฟุตบอล สู้กับเสือ แล้วชนะ ตัวเองตายไปแล้ว นาฬิกาปลุก ครอบครัว ไม้ขีดไฟ คนในบ้านทุบตีกัน ดวงจันทร์ ฉีกกระดาษ ทำนาย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา แม่นํ้า เถาวัลย์ ไก่ ข่าวลือ คันศรหรือคันธนู ฝุ่น บัวหลวง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระจกหลากสี ก้น ทำแว่นตาแตก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ม้าสีขาว นกยูง สาวไส้ กำลังจะไปตาย แคร่หาม สวมชุดเจ้าสาว กอด บ้านใหม่ เดินถอยหลัง ฟืน เด็กทารก กระบอกสูบลม ตกปลากับคนรัก จับขโมย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM