ทำนายฝัน 'กินเนื้อมนุษย์'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเนื้อมนุษย์ คุณจะมียศศักดิ์ใหญ่โต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินเนื้อมนุษย์'

คุณจะมียศศักดิ์ใหญ่โต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นางกวัก ยิ้ม ฝันเห็นนํ้าวน โดนแทง มีฤทธิ์ ค่ำมืด ภาวนา ต่อ โต๊ะทำงาน ผิงไฟ ยืนบนลังไม้ ฆ่าเสือ เดินไปตามท้องถนน รถไฟฟ้า ถาด นาข้าวรกร้าง ดอกซ่อนกลิ่น กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ถาดดอกไม้ จันทรคราส แทะกระดูก ฝูงคนจำนวนมาก ผ้าห่มหนาๆ เนื้อหนัง รบกวน ถอดรองเท้า ขายตู้ ขายโต๊ะ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถูกตำหนิ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ได้รับของมีค่า ตั๊กแตน ถางหญ้า ดำน้ำ ซุกซ่อนตัว ตั้งท้อง สวมมงกุฎ ของโบราณ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ส่องกระจก ทำโรตี ฉางข้าว ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ช้างตกมัน นาเกลือ ศิลปิน มัคคุเทศก์ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ต้นไม้ มีด เครื่องขยายเสียง ปลาหลีฮื้อ มโหรี เดินร่วมทางกับโจร ศัตรู ตู้เหล็กใส่เอกสาร วิวาท เดินอยู่ในป่าช้า องค์กฐิน ลายแทง ชี ถูกจี้ ปลวกขึ้นบ้าน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บ้านใหม่ กินกระต่าย หอยที่มีเนื้อเต็ม ฝุ่นฟุ้งกระจาย บัตรเชิญ ใบไม้ ปีศาจหลายตน ผู้หญิงตั้งครรภ์ คนเมา ก่อกองทราย ยิงธนู สวะ กินสายบัว ผิวหนัง เดินทาง ขี้เกียจ ลอยกระทง ความลับ กลองโบราณ เครื่องบินบังคับ นกกระจอก ว่ายน้ำในมหาสมุทร เครื่องแต่งกาย สุริยคราส นาฬิกา กิ๊บติดผม น้ำผึ้ง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ปลาหมึก เที่ยวชมงานรื่นเริง งูเลื้อย วงกต หลุมอสรพิษ ได้ลาภ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น