ทำนายฝัน 'กินเนื้อหมู'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเนื้อหมู คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย เลขที่น่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเนื้อหมู'

คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย เลขที่น่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทะ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ขาหัก กำไลข้อมือ ภาชนะแตกร้าว กรวยจราจร ปีนข้ามกำแพง ภรรยา หมา บ้านมีช่องโหว่ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เชิงเทียน ทรัพย์สมบัติ นั่งราชรถ บนบาน งูเลื้อย อดตาย อทิตยาทรกิติคุณ ไผ่ ฟังเทศน์ฟังธรรม พระพรหม เด็กผู้ชาย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เคารพ คำนับ นาก คนรับใช้ เล่นน้ำสงกรานต์ ได้ยินเสียงกบ หญิงแต่งชุดสีเขียว แมลงวัน โถแป้ง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นุ่งผ้าใหม่ ราชสีห์ เดินชนผนัง เรือกำลังจม เครื่องแบบทหาร ปลาหมึกหลายตัว หญิงแต่งชุดสีฟ้า พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ผ้าพันแผล คลื่นน้ำ กล้วยเน่า ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ โยงเรือ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง งูจงอาง แว่นตาเลนส์ใส รถจักรยาน จับหนอน งมของในลำคลอง ไฟไหม้บ้าน กรอด้าย มีดหาย บัวสีขาว เกือก ฆ่าศัตรู เครื่องเรือน งูใหญ่ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกเปลื้องผ้า ปลาเงินปลาทอง ฉลาม คนในบ้านทุบตีกัน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด หางไก่ หน้า เดินลุยกองไฟ เบี้ย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ต่อสู้กับคนร้าย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน สัตว์เลี้ยง จลาจล ช่วย เพื่อน สุนัขคาบหม้อ คิ้วตัวเองดกดำ ตะกร้าไม้ กินผลไม้แฝด ย่างเนื้อ นกกระเรียน หญิงชรา บวชพระ ปล้นสะดม ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เด็กผู้ชายสู้กัน กล้วยแขก คัมภีร์ ซองบุหรี่ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง พาน คบบัณฑิต โพธิ์ ล้มเหลว แก้บน ปฏิกูล จานชาม เปรต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM