ทำนายฝัน 'กินเนื้อหมู'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเนื้อหมู คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย เลขที่น่าสนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินเนื้อหมู'

คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย เลขที่น่าสนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้าหวาย ราหู แก้บน ผ้าห่มหนาๆ ปากกา ยกโทษ ทารก ถูกเสือกัด เรือล่ม หย่า ดวงอาทิตย์ดับ กินกระต่าย ฮองเฮา (ราชินี) เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ขนคิ้ว หีบปิดอยู่ นักบวช อาบน้ำฝน โจรสลัด รักคนต่างชาติ ตกบ่อลึก เรือน หมู หิมพานต์ (ป่า) ภรรยา เจ็บปวดตามร่างกาย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า บวชพระ ถูกฝังทั้งเป็น ต่างหู บ้านไฟไหม้ เกา มหาสมุทรมีพายุ ตกเหว จรวดไฟ คลอดลูกก่อนกำหนด คัมภีร์ สุริยคราส จับสายสิญจน์ เลี้ยง ปลาหมึกหลายตัว หมาเลียขา ชนกระบือ งม เลื่อย แฝด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตกทุกข์ได้ยาก ขี้ พระพุทธรูป พังประตู ขาหัก ตกจากดาดฟ้า ถูกประณาม เครื่องขยายเสียง สุนัขคาบหม้อ เปิดผนึกซองจดหมาย กุมารเทพ ไม้พลอง นาเกลือ ท่องเที่ยวต่างประเทศ สิริภาจุกาภรณ์ โรงแรม คิ้วตัวเองดกดำ เดินบนฟ้า เมา สะพายย่าม ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง น้ำพุขนาดใหญ่ นกกระจอก แผ่นดิน ขี่โคเข้าเมือง น้ำผึ้ง กระดาษสีขาว หลุมอสรพิษ เตาไฟ เมือง ขนมจีน ฆ่าวัว เป็นคนปรุงอาหาร ดื่มสุรา พายุ โจรปล้นบ้าน ถือไต้ หรือ คบไฟ แตร เกลือ กรวดทราย งูรัด ไม้ไผ่ ของลับ นุ่น เครื่องครัว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ดอกกุหลาบ ปีศาจ ปากเน่า เครื่องปั้นดินเผา ไฟไหม้ในท้องฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM