ทำนายฝัน 'กินเนื้อเป็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า กินเนื้อเป็ด คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กินเนื้อเป็ด'

คุณจะได้พบโชคลาภถือว่าไม่มากมายนัก แต่ก็พอทำมีความสุข ได้รับข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผัดหน้า ลำธาร เฒ่าหัวงู จอมปลวกกลางถนน ไข่มุก เดินอยู่ในสุสาน พระวรราชาทินัดดามาตุ ทำนบ ขี่โคอศุภราช แมวออกลูก นอนในเรือ สินบน ผู้หญิงตบผู้ชาย น้ำตก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ มงคล บุคคลที่มีชื่อเสียง สังกะสี ฟัน โขลงช้าง ป้อมปราการ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ชฎา นัยน์ตา ทะเลาะกับคนรัก รถไฟฟ้า ร่ม ถวายของแด่พระสงฆ์ ย่าง เครื่องบินบังคับ บริโภคเนื่อสุกร ตะเกียงที่จุดแล้ว แหวนหาย โคเข้าบ้าน ขอทาน กล้วยเน่า เรือนแพ นกขมิ้น เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องร่อน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง กุ้งแห้ง ร่างกายตัวเอง ภาพ รากไม้ สนามหญ้า งูกัด โต๊ะทำงาน ครกสาก ย้ายบ้าน ลากฉุด ทดน้ำ คลอดลูก ได้รับของมีค่า ถูกตัดศีรษะ ฟักแฟง แชมพู ทำนาได้ผลผลิตดี ครีบปลา ผู้หญิงตั้งครรภ์ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ฮ่อยจ๊อ กิ้งก่า ประโคม ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ซุกซ่อนของมีค่า ดวงดาว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เด็ดพริกออกจากต้นพริก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฟ้าร้อง ลิ้นแข็ง กุญแจหาย จูบ หมอก ปากเหม็น เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หีบปิดอยู่ ดารา ซ้อมรบ เป็นแผลที่คอ ธารน้ำตก เที่ยวบ่อนการพนัน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฉาบ ธรรมจักร ลาภ นํ้าพุที่พุ่งสูง กัลยาณิวัฒนา อดทน ทะเล ทราย ดื่มยาพิษ นาค ตู้หนังสือ บรรพบุรุษ ฟ้าผ่า แคร่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น