ทำนายฝัน 'กินโทสต์'

ฝันเห็น ฝันว่า กินโทสต์ ฝันว่ากินกินโทสต์ ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้อง ลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะ ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินโทสต์'

ฝันว่ากินกินโทสต์ ทำนายว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้อง ลำบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะ ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉิ่ง ภรรยาหนี ปล่อยเต่า เพศสัมพันธ์ หิ้วกระเป๋า แฉลบ ฝุ่น ตีแมลงวันตาย การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ตู้เหล็กใส่เอกสาร คนตาย แบกหีบ เดินไปตามท้องถนน อีกา ไพ่ ดอกบานไม่รู้โรย แข่งวิ่ง ฌาน ไอ เจ้าที่ ถูกล็อตเตอรี่ เฉาก๊วย ลายนิ้วมือ หญิงแปลกหน้า พายเรือตามลำพัง งานโกนจุก โรงแรม ยิงนก ต่อสู้กับคนร้าย วิ่ง แขก ถูกจี้ ภาวนา หมาคาบหม้อ คุก ตะราง จอกใส่เหล้า คราส ตุ้มหูหาย อาบน้ำในทะเล เชือก ถูกปีศาจไล่ กุญแจหาย พร้า บ่อน้ำพุแห้งขอด ทหารเข้าบ้าน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หัวไก่ กระต่ายขูดมะพร้าว ศัสตราวุธ ตักทรายเข้าบ้าน รองเท้า ฟัน ฟ้าที่สดใส คนมีเขา หอยที่มีเนื้อเต็ม เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม โถแป้ง สามเณร รังไก่ แหวนทอง มวย ถูกตัดศีรษะ โดนดึงผม กินผลไม้ แมงมุม วิดน้ำ ก้น ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ระเบิด นํ้าพุขนาดใหญ่ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ดินสอ ขวาน ตอไม้ ล้างเท้าตัวเอง ขโมย นุ่งผ้าสีชมพู ญาติมิตร เลี้ยงกุมารทอง ปลาหมึกหลายตัว คงกระพันชาตรี หนู หมาตาย จักจั่น ต้นกัลปพฤกษ์ ชนกระบือ ตัดนิ้วมือตัวเอง บริโภคเนื่อสุกร พลับพลา ประตูบ้านคนอื่น หญ้า ถูกฉ้อโกง ยกโทษให้ใครบางคน นกนางแอ่น จุฬามณี คนแต่งชุดสีดำล้วน งมหอย ช้อน ถ้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM