ทำนายฝัน 'กินโรตี'

ฝันเห็น ฝันว่า กินโรตี สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด จะหมดเคราะห์หมดโศก สุขภาพจะแข็งแรง คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ จะมีความสุข และ มีชีวิตชีวา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินโรตี'

สิ่งที่คุณตั้งใจทำอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใด จะหมดเคราะห์หมดโศก สุขภาพจะแข็งแรง คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้จากทางทิศใต้ จะมีความสุข และ มีชีวิตชีวา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พรม คนกำลังจะตาย ฝนตกระหว่างเดินทาง กินกล้วย ชกมวย นุ่งผ้าสีแดง อยากมีเงิน กีฬา งอบ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า วิ่งออกกำลังกาย คดข้าวเย็นกิน ตัวเลข ทุ่งโล่ง ไถ่ถอน ทำขวดแตก เสื่อไม้ไผ่ พระพุทธรูป เดินอยู่ในสุสาน มือ พระนาคปรก แก้วแตก ขี้ เปิดร้านค้าขายสินค้า ทอผ้า ธนูหัก มาลัยดอกไม้ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กินเลือด ได้ยินสุนัขเห่า กระถางหลุดมือแตก ถาด ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า นอนโรงพยาบาล กระต่าย กลืนเมฆ มีดเหน็บที่เอว เครื่องจักรไม่ทำงาน ฟ้อนรำ จักรยาน บุคคลที่เป็นคนร้าย จับปลา ฮอกกี้ ภรรยานอกใจ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย กำลังจะไปตาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ สวมมงกุฎ เกาทัณฑ์ คัมภีร์ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สมุด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง จมูกแหว่ง โบสีดำ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ จอมปลวกกลางถนน ตกปลา จรเข้กัด ร่ม ต่างหู คลอดบุตร สัมผัสกรวดทราย เมฆสีขาว เครื่องจักรทำงานได้ดี ตำรวจตั้งด่าน เดินเล่นบนหาดทราย ตกปลากับคนรัก หัวหมู ผักที่ยังคงปลูกในดิน ดอกราตรี ขัง เทศน์ ผึ้งมากมาย ธงบนบ้าน กระเป๋า ขมิ้น ผิวหนัง ภาพ เพชรนิลจินดา นกแขกเต้า อยู่ในถ้ำกับคนอื่น แม่ชี อมตะ ผ้าพันคอ แสง ผลักของหนัก ตบแต่ง ทอดแห ขี่ควาย เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โอลิมปิก ได้พูดคุยกับเพื่อน สะอึก ถ่านไฟ กรวยกรอกน้ำมัน มวย ยากจน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM