ทำนายฝัน 'กินไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า กินไก่ ฝันว่ากินไก่ คุณจะมีความทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กินไก่'

ฝันว่ากินไก่ คุณจะมีความทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผีตายโหง นกบิน น้ำพุ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ชัยชนะ สะพายย่าม คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กระท่อมริมทะเล ไฮไฟว์ ( hi5 ) ฝุ่นฟุ้งกระจาย จานชาม กินผลไม้ โต๊ะหมู่บูชา แล่นเรือผ่านเกาะ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เมฆสีเลือด เบาะ เด็กผู้ชายสู้กัน น้ำมันก๊าด เด็กนอนบนเตียง เก็บกวาดบ้าน เล่นไพ่ ฝูงคนจำนวนมาก กางเขน (นก) เชี่ยนหมาก ดอกบานไม่รู้โรย เล่นฟุตบอล หน้าต่าง บุญ กอดภรรยา หญิงชู้ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จลาจล ผึ้งมากมาย ทางรถไฟ นั่งราชรถ กรวยกรอกน้ำมัน หีบเปิดอยู่ ฝนตกระหว่างเดินทาง แต่งงาน จำนอง สาวไส้ ซ่อมแซมรั้วบ้าน เห็นประตูบ้านตัวเอง ก้างปลาติดคอ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ศีรษะมีเหา ตกลงไปในบ่อ แขก ตกเลือด ฝุ่นเข้าตา ยิ้ม เดินเร็วๆ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปีศาจที่มีเขาและหาง ถูกล็อตเตอรี่ หมาหอน อดอยาก ข้าวสาร เงินหาย ผลักประตู ถูกเปลื้องผ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เผาไม้กระดาน เรียก ภูเขาไฟ วงกต แจกัน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) บันได บ้านไฟไหม้ ทำนาได้ผลผลิตดี ทุเรียน สุนัขหอน รถพยาบาล รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ซ่อนหา นุ่งผ้าสีม่วง กินก้อนดิน ฤกษ์ไม่ดี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฐานพระพุทธรูป คนกำลังเปลื้องผ้า ต้นโพธิ์ หลุม ฟูก กระดูกแตก ทะเลาะกับเพื่อน เกิดความรู้สึกผิด แทงตัวเอง ไหว้เจ้า หวีหัก เห็นรองเท้าเก่า โขลงช้าง ฟันโยก ขบวนแห่ โต๊ะเขียนหนังสือ เรือ ปีศาจหลายตน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM