ทำนายฝัน 'กิ้งกือ'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ้งกือ คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กิ้งกือ'

คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก้าอี้ ฟูก ผิวหนัง ภรรยาตาย เฒ่าแก่ บิดามารดา ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กัดลิ้น พระ ขวด มดหรือแมลง ตู้หนังสือ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ จุดดอกไม้ไฟ งูกินสัตว์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ผู้หญิงตั้งครรภ์ วิ่ง ได้เสื่อใหม่ ปากเหม็น เห็นประตูบ้านตัวเอง แตร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ดื่มน้ำจากแก้ว ถูกหวายรัด เสื้อครุย ตกทุกข์ได้ยาก ผิงไฟ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เลือดออกทางทวาร ตัดหนวดตัวเอง เลือกผัก งา เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ผ้าฝ้าย นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เห็นคนเปิดประตู นํ้าพุขนาดใหญ่ ผนัง โคไล่ขวิดคน ลมพายุ ช่างเงินทอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เด็กผู้ชายสู้กัน ดารา สำลี เกลียดคนอื่น ตัวเองมีผมหงอก ตกกระ พระราชวัง ล้มเหลว ช้อนเงิน สร้อยข้อมือ ตักน้ำราดตนเอง นอนกับนางงาม เพชรรัตนราชสุดา เลี้ยง วงเวียน เชื้อเชิญ แมลง ภรรยามีครรภ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ขลุ่ย กินเกินขนาด ระฆัง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ชกคนที่จมูก กินผลไม้แฝด เปียก ถูกคู่รักกักตัว ปี่ สงฆ์ ปีนรั้ว เดือน ขา พระธาตุ เจ้าบ่าว มีดเหน็บที่เอว ภรรยาเสียชีวิต ยิงปืน ขี้เถ้า เล่นน้ำฝน เดินบนฟ้า ว่าว ผจญภัย ทำอะไรแปลกๆ หีบสมบัติ หมัดกัด ขี่ม้า เผาไม้กระดาน ของกำนัล ทะเลาะกับแม่ยาย ฟังเทศน์ฟังธรรม ดาวตกที่หลังคาบ้าน ฉี่รดที่นอน ซื้อปลาหมึก ขี้เถ้าในเตาไฟ ตักน้ำ กลืนดวงอาทิตย์ ตำรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM