ทำนายฝัน 'กิ้งกือ'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ้งกือ คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กิ้งกือ'

คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ถูกพายุพัดพาไปไกล ซ้อมรบ มาเฟีย บ้านตัวเองสวยงาม จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสือตาย กินพริก นิล ตำรวจตั้งด่าน ลุยไฟ ตรอมใจ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กวนอิม ทะเลทราย สุนัข ฝนหยุดตก ฉีกจดหมายรัก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ หย่า เดินถอยหลัง นม ขนมปัง ผ้าขาว แสงสว่าง ฝนตกหนัก มิตรสหาย ขนสัตว์ กินผลไม้ ปั่นด้าย แขนหัก ทั่ง ชาวประมง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ฟันล่างหัก โต้เถียง หัวเราะ ถั่วงอก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ไซเรน รถศพ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กิ้งกือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทารก ถูกคู่รักกักตัว กางเขน (นก) กรรมกร ตรอกซอกซอย เวที กระดูกแตก กินนก เครื่องเรือน เปิดผนึกซองจดหมาย ถูกน้ำร้อนลวก ศีรษะล้าน กงล้อ เครื่องบูชา แช่ง ขี้เถ้าในเตาไฟ ดื่ม นกบิน ฏีกา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย คลื่นน้ำ ลายแทง ไลน์ ( LINE ) ช้อนเปื้อน ตกน้ำร้อน ค้นหา ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น นอนกลับหัว ขึ้นต้นไม้ ขนมอร่อย งานพิธีต่างๆ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ถีบจักรเย็บผ้า แท่น เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฝาหม้อตกลงพื้น ดิน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด สถานีขนส่ง นางกวัก แคร่ ได้รับต่างหู อีกา หัวไก่ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บิดามารดา กอดกะเทย ฟาก กระสือ นกเกาะหลังงู โบสีดำ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM