ทำนายฝัน 'กิ้งกือ'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ้งกือ คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กิ้งกือ'

คุณจะได้เดินทางไปได้ทั้งไกล และ ใกล้ อย่างไม่ทันตั้งตัว และ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลูกกล้วย บ่อน้ำพุแห้งขอด ฤกษ์ไม่ดี ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ตาข่าย ชักลาก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ดื่มน้ำมะพร้าว งม ผ้าเช็ดตัว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ผลักของหนัก ชะนี คราด ปัดกวาดฝุ่น โต๊ะรับประทานอาหาร หวีเสนียด อาคันตุกะ ข่าวดี ฮัจญ์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ชายชรา มวยผม สวมเสื้อสีดำ ครุฑ ทะเบียนบ้าน ไข่ไก่ กระซิบ ธงบนเรือ กินดิน สวมรองเท้าใหม่ หน้าไม้ เป็ดไก่ ตกกระ แจวเรือ แมวสีขาว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เมาสุรา ตะปู กระปุก ค้นหา เด็ดพริกออกจากต้นพริก งง แชมพู อ่างน้ำ ยา แจกันคู่ ร่างกายตัวเอง เกวียน ใบลาน ทอดสมอ ความลับ กวาด เข่า ได้ยินเสียงกลอง ตะโพน ผูกปมเชือก เด็กเกิดใหม่ น้ำเต้า ปอกเปลือกผลไม้ การรับรางวัล กล้วยแขก ถ้วยรางวัล จมูก นักบุญ ถลกหนังสัตว์ เด็กนอนบนเตียง ใช้ผ้าโพกศีรษะ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ถังขยะ ตู้เย็น ทูต ขนทรายเข้าวัด โฆษณา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ฆ่าเต่า นอนเล่นกลางดิน โดด นาฬิกาข้อมือเสีย ถูกเปลื้องผ้า วิทยุ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดื่มน้ำจากแก้ว ประตูบ้าน สร้อยข้อมีชำรุด กาน้ำ แขกขายโรตี ใส่บาตร ขอบฟ้า ปากเปื่อย มงกุฎ สายสะพาย ฝังศพคนที่รู้จัก ฆ่าวัว อ่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM