ทำนายฝัน 'กิ้งก่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ้งก่า จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ อาจมีการถูก ทำร้ายหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนจึงมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กิ้งก่า'

จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ อาจมีการถูก ทำร้ายหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนจึงมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตลาด ทะเบียนบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ภูเขาไฟ นกกระเรียน ว่ายน้ำ ชกคนที่จมูก อยากมีเงิน เนกไท กก ขายไม้กระดาน มะนาว ฝนตกหนัก โคไล่ขวิดคน เดือน ไว้ทุกข์ อนุสาวรีย์ จอก ตัวเองมีปีก ผึ้ง สวมเสื้อสีเหลือง ฟัน อดทน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง หนามตำ กระแต ตีแมลงวันตาย ตกกล้า คิ้วตัวเองดกดำ ฆ่าหมัด วาฬ งวงช้างรัดตัว ตกน้ำร้อน จูบเด็กเล็ก ทองคำก้อน เจ้าสาว ศพ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ได้สวมแว่นตาดำ ศาลพระภูมิ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตกใจจนสะดุ้ง ข่าวดี บรรพบุรุษ กินโรตี ทำอะไรแปลกๆ ทาก ซอ โอ่ง หนู พรวนดิน พระพุทธบาท ป่วย ฌาปนกิจ จอมปลวก กุ้งมังกร ก้ามกุ้ง ไหล่ ตะไกร ประตูบ้าน กินเป็ด ตบแต่ง เหยียบอุจจาระ ชามแตก เด็กเกิดใหม่ จำนอง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ จอกใส่เหล้า ดับเทียนชัย เงินกู้ ช้างตกมัน ญาณ ละลาย แกะเปลือกหอยรับประทาน ไลน์ ( LINE ) แตกร้าว บ้านมีช่องโหว่ ถูกด่าทอ ปะชุน เก็บเกี่ยวข้าวในนา กอด งูเหลือม ผู้หญิงตบผู้ชาย ข่วน พระอรหันต์ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม เป็นแผลที่คอ ดวงดาว กระติกน้ำร้อน ตรอกซอกซอย ซ่อมแซมรั้วบ้าน ขนมชั้น ทอดทิ้งคนรัก ท้องฟ้าสีแดง เฮลิคอปเตอร์ ขโมยขึ้นบ้าน คุก ตะราง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น หนี้สิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM