ทำนายฝัน 'กิ้งก่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กิ้งก่า จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ อาจมีการถูก ทำร้ายหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนจึงมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กิ้งก่า'

จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ อาจมีการถูก ทำร้ายหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนจึงมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระหายน้ำ มีดหาย ถูก แตน-ต่อ ต่อย ขี่หมู เรือแล่น ข่วน แม่ รั้ว ถูกโจรชิงทรัพย์ ชกคนที่จมูก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก รังนก บุคคล ปู ข้อเท้าเจ็บ หน้าต่าง แกะเปลือกหอยรับประทาน เดินเป็นวงกลม พวงมาลัยดอกไม้สด จักรยาน ฝนตกปอยๆ คดีฟ้องร้องกัน เป็นแม่ยาย จักรพรรดิ โรคร้าย ได้สวมแว่นตาดำ ได้ฟังเรื่องตลก เปลี่ยนเสื้อผ้า ผนังบ้าน มีเขาบนหัว กรวยกรอกน้ำ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ของโบราณ เปลือย เมฆกลางแดด ร้องรำทำเพลง โต๊ะรับประทานอาหาร เล่นตะกร้อ แขน สามีตาย พระจันทร์เดือนหงาย สวรรค์ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เฆี่ยนตีผู้อื่น เวทีมวย ถอยหลัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ท้องฟ้าสดใส คอบิด เจดีย์ ถูกเสือกัด ครัว ถาดดอกไม้ แว่นตาเลนส์ใส ตะกร้าหวาย นาค อาบน้ำในมหาสมุทร นอนกับสาวสวย ทรัพย์สมบัติ แกงการู หม้อข้าว คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ทูต ฝาด ฝนตั้งเค้า ฆ่าหมัด จับ พวงมาลา บนบาน ป่วยลงท้อง ดับเทียนชัย ฉางข้าว ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กินอุจจาระ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ข่าวร้าย ทารกแรกเกิด ถุงมือ นกนางนวล เครื่องครัว อดทน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กินอาหารเจ เมือง ขอโทษผู้อื่น ต้องโทษ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ยอดโดม มัจฉา จับหมู ถังขยะ จานชาม แมว จับปลา กินกล้วย ถูกจี้ ถีบจักรเย็บผ้า ร่างกายตัวเอง กิ่งก่าวิ่งไปมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM