ทำนายฝัน 'กีตาร์'

ฝันเห็น ฝันว่า กีตาร์ ฝันว่าได้ยินเสียงกีตาร์ คนรักจะให้ความสุข ฝันว่าเล่นกีตาร์ ให้ระวังจะถูกล้วงกระเป๋า การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ งานจึงจะลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กีตาร์'

ฝันว่าได้ยินเสียงกีตาร์ คนรักจะให้ความสุข ฝันว่าเล่นกีตาร์ ให้ระวังจะถูกล้วงกระเป๋า การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ งานจึงจะลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โค่นต้นไม้แก่ แร้งเกาะหลังคาบ้าน นำอุจจาระกลับบ้าน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด สถานี กินก้างปลา แคร่ ตกช้าง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี แมลง ธนูหลายดอก แมงมุม เครา ภรรยามีครรภ์ ตักน้ำ ปลอบโยน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ท่าเรือ เดินลุยกองไฟ เห็นไม้กระดาน คนเกี่ยวข้าว เซรุ่ม ญาณ เท้าด้วน กระจกแตก ถูกฆ่า ขัน ธารน้ำ ถ้ำมืด บุตร ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฝันเห็นนํ้าวน ฆ่าใครบางคน ผ้าโพกหัว ปลาหลีฮื้อ ธุลี ถลกหนัง ดาวตกที่หลังคาบ้าน พระปรางค์ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ลา ( สัตว์ ) แผนผัง ชามแตก ธนบัตร เอามือตบต้นขาตัวเอง มีคนนำเงินมาให้ เกา ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น โพธิ์ ล้างหวี กาบินเข้ามาในบ้าน กระปุก ฟังเทศน์ฟังธรรม บัตรเครดิต ฝังศพ ทอดทิ้งคนรัก เดินขึ้นที่สูง ซีเมนต์ เป็นแผลที่คอ ถล่ม ซองจดหมายสีขาว แฉลบ กระจก บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม บริโภค อีเมล ( Email ) ทำร้าย ทิวเขา หมากัด ขี่ควาย ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หนอน ปอก กินเกินขนาด ซื้อของโบราณ ผู้คุมนักโทษ เครื่องดักนก ขี่โคอศุภราช เจ้าสาว ทุบตีภรรยา หมา โจรสลัด เพื่อนอยู่ห่างไกล ต่อ ทำแว่นตาแตก ฝังทั้งเป็น ได้ยินเสียงกระซิบ โดด อินสตาแกรม ( instargram ) ค่ำมืด วงล้อกำลังหมุน ห่มผ้า แสงบนท้องฟ้า เห็นรองเท้าเก่า ฝุ่นเข้าตา เดินอยู่ในป่า เข้าประตูไม่ได้ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ช้อนทอง ขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM