ทำนายฝัน 'กุญแจ'

ฝันเห็น ฝันว่า กุญแจ ฝันว่าได้ถือกุญแจ เป็นพวงกุญแจ ทำนายว่าจะมีโชคจากการ เสี่ยงหรือจะมีการยศเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานสูงขึ้น การค้าดีมีผล กำไร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กุญแจ'

ฝันว่าได้ถือกุญแจ เป็นพวงกุญแจ ทำนายว่าจะมีโชคจากการ เสี่ยงหรือจะมีการยศเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานสูงขึ้น การค้าดีมีผล กำไร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กะโหลก ปลาทอง จิ้งเหลน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ทอดทิ้งลูกๆ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กระต่ายวิ่ง จุดเทียนชัย ใยแมงมุม ตะเกียงที่จุดแล้ว กำไลข้อเท้า คนตาย บรรจุของลงหีบ ประตูบ้าน อากาศบริสุทธิ์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด โฆษก บันไดกว้างๆ เหยียบขี้ กระโปรง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง สตรี ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ม่าน กระบี่ ฟุตบอล กระจก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง รบกวน ทุ่งนา สัปทน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง คอมพิวเตอร์ ไถนา โจรปล้นบ้าน ยิ้ม ชามแตก เชื้อเชิญ แบกหีบ กุ้ง ทะเลสาบ ตัวเงินตัวทอง ยางรถ แว่นตาเลนส์สีดำ งมของในลำคลอง สามีนํ้าตาตก เนกไท พานทอง ถูกตัดศีรษะ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ หญิงโสเภณี แชมพู ทอดแห โทษ ศีรษะมีเหา จมูก ศาลา นุ่งผ้าขาด บิน (ตกลง) ถูกหวายรัด โถแป้ง ดวงแก้ว ทะเลที่เงียบสงบ กองกระดูก ขวดแก้ว ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ คนขาพิการ พ่อหม้าย ฮองเฮา (ราชินี) สูบ วันเกิด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แหวนหาย นอนบนกองฟาง ผึ้งบินรอบรังของมัน ตุ้มหู อุ้มลูกหมา ตกกล้า ตำรวจตั้งด่าน กระบอกสูบลม สุนัขคาบหม้อ ถังน้ำ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ จับ ความมั่งคั่ง ได้กลิ่นของบูดเน่า หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ไฟไหม้ปราสาท สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เห็นคนอื่นถูกประณาม ไกด์ นักบวช คนบ้า หน้าต่างพัง จูบคนรัก สังกะสี เจดีย์ทรุดโทรม หัวล้าน ปล่อยเต่า ละลาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM