ทำนายฝัน 'กุมารเทพ'

ฝันเห็น ฝันว่า กุมารเทพ ช่วงนี้จะคบหาดูใจกับใครต้องคบคนที่มีอายุไล่เลี่ยกันถึงจะดีที่สุด การงานที่คิดหรือทำไว้แล้ว จะได้รับผลเต็มเม็ด เต็มหน่วย จะได้โชคทางการเสี่ยงดวง, หากเลี้ยงกุมารเทพ ทายว่า จะเดือดร้อน เสียเงินเสียทอง หรือมีหนี้สินมากขึ้น, ถ้าฝันว่านำกุมารเทพไปเจิมจะมีคนนำลาภหรือสิ่งของมาให้, หากฝันเห็นคนนำกุมารเทพมาทิ้ง จะต้องเสียของรักหรือเงินทองระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กุมารเทพ'

ช่วงนี้จะคบหาดูใจกับใครต้องคบคนที่มีอายุไล่เลี่ยกันถึงจะดีที่สุด การงานที่คิดหรือทำไว้แล้ว จะได้รับผลเต็มเม็ด เต็มหน่วย จะได้โชคทางการเสี่ยงดวง, หากเลี้ยงกุมารเทพ ทายว่า จะเดือดร้อน เสียเงินเสียทอง หรือมีหนี้สินมากขึ้น, ถ้าฝันว่านำกุมารเทพไปเจิมจะมีคนนำลาภหรือสิ่งของมาให้, หากฝันเห็นคนนำกุมารเทพมาทิ้ง จะต้องเสียของรักหรือเงินทองระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฤกษ์ไม่ดี กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) มังกร ดอกบานไม่รู้โรย เสียเงิน ครกสาก ตะโพน เสื่อขาด ป่าเขา นักบิน ขายไม้กระดาน ทำนบ เด็กผู้ชาย ขอนไม้ ถีบจักรยาน ได้เงิน ฟ้าร้อง งวง โบว์ดำผูกคอ ธุลี เหยียบขี้ เครื่องแบบทหาร ตกบ่อลึก ปากเจ็บ แผล ส่งจดหมายพร้อมเช็ค น้ำพุ นั่งใต้ต้นไทร โฆษณา ได้เป็นเจ้าสาว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ชะลอม ตุ๊กตา สุริยคราส ผู้ถือศีล หนอน คราด นอนบนกองฟาง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ โต๊ะหมู่บูชา โรคเรื้อน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว มัคคุเทศก์ แมลงปอ เพื่อนอยู่ห่างไกล ไหล่เจ็บ สงคราม เล่นน้ำสงกรานต์ ธงสามเหลี่ยม เดินทางไปทิศตะวันออก ศัสตราวุธ เครา นํ้าพุที่พุ่งสูง ฟาง ปฏิกูล ไส้ไหลจากท้อง ถูกตะปูตำเท้า งมของ ธูปเทียน เงื่อน สถานีขนส่ง รับประทานเครื่องเทศ กล้องถ่ายรูป เข้าไปในโรงพยาบาล ผู้คุมนักโทษ ไมโครโฟน ขนมปังกรอบ อาเจียนเป็นหนอง แพทย์ เม่น ผ่าท้อง เดินอยู่ในป่า เครื่องศาสตราวุธ เวียนเทียน พรม นั่งบนเสื่อ เลื่อยไม้กระดาน ปีนป่ายภูเขา ปลูกพริก แล่นเรือผ่านเกาะ พระปรางค์ บุคคลที่เป็นคนร้าย น้อยหน่า สิริภาจุกาภรณ์ กระเป๋าเงิน หญิงแปลกหน้า งง ทองคำก้อน เส้นด้าย กงเกวียน กินลิ้น อุ้มลูกหมา กีตาร์ ประกาศข่าวดี ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ขี่วัว ฉลาด นุ่งผ้าขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM