ทำนายฝัน 'กุลี'

ฝันเห็น ฝันว่า กุลี กุลี หรือ กรรมกร จงระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ จะมีมือดีมาล้วงกระเป๋า ต้องระวังให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก หรือ คนใกล้ชิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กุลี'

กุลี หรือ กรรมกร จงระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ จะมีมือดีมาล้วงกระเป๋า ต้องระวังให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก หรือ คนใกล้ชิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก งาช้างวางคู่กัน ฆ่ากระต่าย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เดินเล่นบนหาดทราย ใส่บาตร บ่อน้ำใหญ่ กระท่อมในป่า ตู้ ขนทรายเข้าวัด ประกาศนียบัตร ฆ่าเป็ด ตัวเองเจ็บป่วย ป่าไผ่ ของโบราณ ซองจดหมายสีขาว กฐิน ข้าวสาร กำไล คนตกน้ำกำลังจะจม ถากไม้ ไหล่เจ็บ วิ่งออกกำลังกาย สวะ ชามแตก กระท่อมร้าง เที่ยวชมงานรื่นเริง ดวงจันทร์ หมีกัด จิ้งหรีด วิ่ง ทอดสมอ ปลวกขึ้นบ้าน จรวด ถูกสวมกุญแจมือ ถางหญ้า เหงื่อ จาน ขอบฟ้า เจ็บปวดตามร่างกาย เท้าเจ็บ ก้อนหินตก ทะเลสาบ ซาวข้าว เมา หายใจอึดอัด ทำนาได้ผลผลิตดี ปืนใหญ่ กล้วย ถูกเรียกตัวมาประชุม ลากเกวียน องค์กฐิน ดัดผม หุงข้าว เศรษฐี แฮนด์บอล เลือกผัก ฤกษ์ดี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เงี่ยง เทียนไข รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขี่โคเข้าเมือง ไก่แจ้ หญิง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ลูกกระพรวน เจ้าสาว น้ำลาย มัคคุเทศก์ โครงกระดูกสัตว์ ตอไม้ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กินเนื้อคนอื่น หุ่นโชว์เสื้อ ตลับแป้งทาหน้า เด็กนอนบนเตียง นอนในเรือ ศิลา ฟักแฟง งมหาของ ขอนไม้ กินเต้าหู้ นกยูง ดีใจ ปล่อยออกจากคุก หม้อ กุญแจหาย งานพิธีต่างๆ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ทำตัวเองบาดเจ็บ เงินปากผี จับลูกเสือ ผ้าเช็ดตัว กิ้งกือ ขี่กระบือ มีผู้นำม้ามาให้ นั่งจับเจ่า ทำกับข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM