ทำนายฝัน 'กุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กุ้ง ฝันว่าได้กินกุ้งหรือจับกุ้ง ปลา ทำนายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง หากจับกุ้งได้จำนวนมาก หมายถึงมีโชคมาก ได้ลาภก้อนใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กุ้ง'

ฝันว่าได้กินกุ้งหรือจับกุ้ง ปลา ทำนายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง หากจับกุ้งได้จำนวนมาก หมายถึงมีโชคมาก ได้ลาภก้อนใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงวัน วิมาน กรอด้าย ตู้ไปรษณีย์ ปล่อยนก เฒ่าแก่ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หญิงโสเภณี เดินเล่นในสวนสวย กรวยจราจร เฆี่ยน เดินทางในป่ารก ตาบอด นั่งอยู่ในกองขี้ หีบเปิดอยู่ รถบรรทุกศพ ปลูกต้นไม้ เดินขึ้นที่สูง ยอดตึกสูงทรงกลม ถังขยะ ฤดูหนาว ยางรถ ช้องผม ฉีกจดหมายรัก บิดามารดา จับหมู นกนางนวลโผบิน เสวียน ล้างหน้าตัวเอง ฤดูร้อน กงเกวียน ฆ่าเป็ด การรับรางวัล เป็นแม่ยาย พานเงิน จองจำ ปล่องไฟ ตะขาบ ผ้าพันคอ สุกรกลายเป็นคน ผ้าห่ม สงคราม ทัพพี แฟนนอกใจ เป็นบ้า นอน กระป๋องนม กุ้งทะเล ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เถาวัลย์ ฉุด ผลักประตู แชมพู แขกขายโรตี ชักว่าว มองดูเหว เห็นคนเดินละเมอ กินพระจันทร์ ตลาด กรวยกรอกน้ำมัน พระวิหาร เป่าลูกโป่ง มีคนเกลียด ขี่หมู ต้องโทษ จมูกหาย จับ สวมชุดเจ้าสาว ถ้วยชาม เป็นโจทก์ในศาล ให้รางวัล ขับรถ ตาหลายคู่ กระดิ่ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตกจากที่สูง ไม้กวาด กอดภรรยา งมหาของ ประหารคนรัก นกแก้ว สิริภาจุกาภรณ์ กล่าวหา สีดำ ป่าช้า กงสุล ขนมปัง น้ำแข็ง กลัว จับสายสิญจน์ หมอก ถูกตัดมือ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฉิ่งฉาบ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น น้ำพุขนาดใหญ่ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ผ้าขี้ริ้ว หญ้า จับสุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM