ทำนายฝัน 'กุ้งยักษ์'

ฝันเห็น ฝันว่า กุ้งยักษ์ ในช่วงเวลานี้จึงต้องระมัดระวังตนเองให้ดี ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากการทำงานที่เสี่ยง หรือการสัญจรบนท้องถนน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กุ้งยักษ์'

ในช่วงเวลานี้จึงต้องระมัดระวังตนเองให้ดี ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งจากการทำงานที่เสี่ยง หรือการสัญจรบนท้องถนน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินไก่ ฝาเรือน สุกรตายเอง ตัวเองตายไปแล้ว ตัวเงินตัวทอง ทำขวดแตก นอนบนฟูก ยุง ฆ่าศัตรู หวีผม ปืนใหญ่ หมัดกัด งมของในลำคลอง กระเป๋าเงิน ซื้อปลาทอง ผ้าสีขาว ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ส้มตำ เครื่องแต่งกาย ดับเทียนชัย ญาติตาย คนตกนรก เผาไม้กระดาน เห็นคนเดินละเมอ เซิ้ง จมูกแหว่ง เจ็บปวด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน จักรเย็บผ้า ได้ตีกลอง กระท่อม กลัว เห็นประตูเมือง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ไฟไหม้ป่า ได้กลิ่นเครื่องเทศ ไซเรน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฟ้าผ่า สายสร้อย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กินผลมะม่วงเปรี้ยว ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เลือดออกทางช่องคลอด ผ้าขาว กินโรตี คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล หนี้สิน ถูกเรียกตัวมาประชุม กำแพงเมือง พระพุทธบาท งมหอย เพชรนิลจินดา นิล ทำนาเกี่ยวข้าว ไม้ขีดไฟ มีผู้นำม้ามาให้ โบสถ์ ราหู ผ้าฝ้าย พระสถูป รุ้งกินน้ำ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ค้อน เลี้ยง พัชรกิติยาภา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด นํ้าพุขนาดใหญ่ กัลปพฤกษ์ จมูก สะอึก เคี้ยวดิน ช้างเหยียบ หางไก่ ภาวนา ขี่หมู คนขาพิการ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ไล่จับผีเสื้อ รักใครบางคนมากๆ ผ้าม่าน ช้อนเปื้อน รอยเท้าของตัวเอง วอ อ้อย บิดามารดา เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คนกำลังจะตาย ต่อสู้กับปีศาจ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ตาหลายคู่ ดื่มน้ำหวาน มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นํ้าวน ทะเลาะกับแม่ยาย กระสอบข้าวสาร เล่นฟุตบอล ชกคนที่จมูก ประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM