ทำนายฝัน 'ก่อสร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ก่อสร้าง ฝันถึงการก่อสร้าง คุณจะถูกรบกวน และ สร้างความยุ่งยากใจให้ในไม่ช้านี้ และ หากฝันว่าสร้างถนนหนทาง คุณจะยุ่งยากใจในเรื่องการทำธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ก่อสร้าง'

ฝันถึงการก่อสร้าง คุณจะถูกรบกวน และ สร้างความยุ่งยากใจให้ในไม่ช้านี้ และ หากฝันว่าสร้างถนนหนทาง คุณจะยุ่งยากใจในเรื่องการทำธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี้ หมอดูดูลายมือ เงินปากผี บัวสีขาว หญิงชู้ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฝาหม้อตกลงพื้น ซ้อมรบ นาข้าวรกร้าง ตัวเองถูกประหาร ช้อนเปื้อน อาจารย์ สัปเหร่อ ทำกาแฟหก เงาะป่า แก้บน ไลน์ ( LINE ) เจ้าบ่าว จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กินไก่ โกนขนหน้าแข้ง โรงแรม ขาเป๋ ตกกองไฟ ดม ดวงจันทร์ กล้วยแขก เพื่อนที่จากไปไกล ทารก ภรรยาเอาน้ำมาให้ ไว้ทุกข์ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ช้างเหยียบ กระโปรงใหม่ ดวงอาทิตย์ดับ เข็มเย็บผ้า พริก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฆ่าผีเสื้อ โคกินหญ้า กระป๋องนม ศาลพระภูมิ ถูกฟันคอขาด เกณฑ์ทหาร นรก ภรรยาออกจากบ้าน ฝังศพ ไมโครโฟน เสือ หม้อ แขน เรือกำลังจม มองดูเหว เห็นถนนที่ขรุขระ กระโปรง ค่ำคืน ร่างกายตัวเอง เวียนเทียน คนเกี่ยวข้าว ทุ่งโล่ง เดินทางไปวัด ตัวเองเป็นนักโทษ ผู้ชายตบผู้หญิง หีบปิดอยู่ ธารน้ำ ถุงเท้า เคี้ยวดิน เกิดความรู้สึกผิด ชายชู้ เล่นฟองสบู่ ซื้อขาย ฝักดาบ ถูกแทง กำลังขับรถ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เต่า มนต์ เครือญาติ ศิลปิน ลิ้นแข็ง ขิม หวีหัก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน จับกัง ไฟไหม้ในท้องฟ้า หมาหอน จานแตก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว เล่นตะกร้อ บุพการี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พระสถูป นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ หีบศพ สีฟ้า ถ่ายขี้ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ น้อยหน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น