ทำนายฝัน 'ก้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้น ในเรื่องของการเล่าเรียน การทำงานในตำแหน่งใหม่ รวมถึงหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่จะก้าวหน้าอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ก้น'

ในเรื่องของการเล่าเรียน การทำงานในตำแหน่งใหม่ รวมถึงหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่จะก้าวหน้าอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้วยแขก ลายแทง ดวงดาว ตกทะเล กระติกน้ำร้อน ตัวเองเป็นนักโทษ ตำรวจ กระซิบ ชอล์ก กลืนเมฆ รับประทานอาหาร โบดำผูกคอตนเอง งานสังสรรค์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ต้นไม้ ไหล่ เทวาลัย จุดเทียน มุ้งขาด ผ้าแพร ลับ ถวายของแด่พระสงฆ์ กลด ตกปลา ฝาด ต้นโพธิ์ พลักก้อนหิน ต่างหู กระถาง น้ำท่วม ฆ่าหมัด ขอนไม้ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ฤาษี ไข่เป็ด จูบคนที่อายุมากกว่า ดำน้ำ ได้ตีกลอง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ยืนบนลังไม้ เดินเล่นบนหาดทราย ออร์แกน เท้าด้วน กินผลไม้แฝด โถส้วม จุดเทียนชัย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หักธนู ฤดูฝน เปลือก ภาพยนตร์ เฆี่ยนตีผู้อื่น ถูกหวายรัด แว่นตาเลนส์สีดำ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เสี้ยนหนาม เป็นโจทก์ในศาล หอยที่มีเนื้อเต็ม ถูกพายุพัดพาไปไกล ลูกกระพรวน นั่งนับลูกประคำ ไฟไหม้บ้าน โครงกระดูกสัตว์ เห็นประตูบ้านตัวเอง แหวนหาย ช่วย หนามตำ ได้พูดคุยกับเพื่อน โอเอซิส ซองจดหมายสีขาว บนบาน งมหาของ จำเลย สุริยคราส สัปทน งง โฉนดที่ดิน วิ่งจนเหนื่อยหอบ แกะเปลือกหอยรับประทาน ฮองเฮา (ราชินี) ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฮูก (นกฮูก) ช่างเหล็ก ลูกจันทร์ เครื่องจักรไม่ทำงาน บังสูรย์ เลือกตั้ง ช้อนปลา นอนกับนางงาม ตัดผม เดินทางไปมหาสมุทร ปล่อยปลาดุก แสตมป์ ทำนบ ตะขาบ ทารกแรกเกิด จมูกขาด มือตัวเอง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM