ทำนายฝัน 'ก้อนหิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้อนหิน ฝันว่าเห็นก้อนหิน คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ศัตรูคู่อริไม่สามารถทำอันตลายได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ก้อนหิน'

ฝันว่าเห็นก้อนหิน คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ศัตรูคู่อริไม่สามารถทำอันตลายได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก อยากมีเงิน ยกยอ คุก ตะราง คนร้าย ถ้ำ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โบว์ดำผูกเสาบ้าน จน ทะเลที่เงียบสงบ หินก้อนใหญ่ กาน้ำ ประดาน้ำ โยคี พูดคุยกับเจ้านาย ธงบนบ้าน เครือญาติ อดอยาก เก็บดอกบัว ได้ยินสุนัขเห่า ขโมยทรัพย์สมบัติ กระหายน้ำ ขนมเข่ง หนี้สิน ไม้พลอง ศัสตราวุธ อ่าง จมน้ำ สวมชุดเจ้าสาว มะนาว ปีนรั้ว อากาศทึบมืดมัว กระจกแตก ทอดทิ้งคนรัก แข่งม้า เครื่องลายคราม เมาสุรา ตะเกียงที่จุดแล้ว ชอล์ก กินข้าวบนใบบัว สายสะพาย ชะนี หญิงแต่งชุดสีฟ้า คนกำลังจะตาย กินอุจจาระ เดินกะโผลกกะเผลก แมลงภู่ ตนเองทำความผิด กระโดดจากที่สูง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตกลงไปในบ่อ แผ่นดิน กระบอกไม้ไผ่ ยุ้งข้าว กระท่อมในป่า ดาบ ถูกสวมกุญแจมือ ธูปเทียน ท่าเรือ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตกเหว กรงสัตว์ ว่ายน้ำในมหาสมุทร กางเขน มดเต็มบ้านเมือง คนบ้า ภรรยาทิ้ง เดินทางกลางทะเลทราย เดินอยู่ในสุสาน ซักผ้า ร่วมงานทอดกฐิน ได้กลิ่นของบูดเน่า จับผีเสื้อ นองเลือด เงินกู้ ลับมีด ขนกา กินผลไม้แฝด ฝักดาบ มีดหาย ขโมยอาหาร ฆ่าผึ้ง ตกหน้าผา ย่างเนื้อ กินผัก ไวโอลิน พายเรือตามลำพัง เพื่อนอยู่ห่างไกล กลัว ถูกฉุด แก้ม ฉลาด ตะกร้าหวาย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ม่านกั้นกำบังสายตา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ไฝ ขึ้นต้นไม้ งอบ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM