ทำนายฝัน 'ก้อนหินตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้อนหินตก ฝันเห็นก้อนหินตก คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ก้อนหินตก'

ฝันเห็นก้อนหินตก คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่ากระต่าย เท้าเจ็บ บิน (สูงขึ้น) คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บริโภคเนื่อสุกร ล้างเท้า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เซิ้ง เสี้ยนหนาม เงินปากผี ปากกา เศษอาหาร ค้างคาว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เดินช้าๆ ขนคิ้ว นั่งเล่น ภาชนะ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ขบวนแห่ศพ จุดเทียน กินเนื้อหมู ยกของ วัด ได้เข้าร่วมในสงคราม กลด ฝีขึ้นตามร่างกาย ซักผ้าขี้ริ้ว กระสุนปืน ระฆัง นั่งบนเตียง ฆ่าศัตรู โถแป้ง ก้ามปู ควาย สามีตาย เสื่อขาด จันทร์ทรงกลด เขื่อนแตก ย่าง แม่ชี ศีรษะล้าน รถไฟ กุญแจ ปัดกวาดฝุ่น นั่งนับลูกประคำ ไอศกรีม ศรีนครินทราบรมราชชนนี อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) หนี้สิน เฟซบุ๊ก ( Facebook ) แผ่นดินไหว มะลิ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง พระราชินี ฟ้ายามเมฆครึ้ม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ดับตะเกียง อาบน้ำในทะเล โบสีดำ ระเบิด นกยูงรำแพน ตะกร้อ เดือน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กีตาร์ เครื่องครัว กรงนก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง นกต่อสู้กัน งานแต่งงาน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ผ้าขาว มือตัวเอง ชกต่อย แล่นเรือผ่านเกาะ ปีก ค่ำมืด มุ้งหมอน เสื้อเปื้อนเลือด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ทอดทิ้งลูกๆ บดเมล็ดกาแฟ ศพ โบดำผูกคอตนเอง ตลาด พระแก้วมรกต หมา ยกโทษ กุ้ง ตัวเองมีผมหงอก ร่มกางอยู่ แผ่นดิน นำฟองน้ำมาล้างจาน ควันไฟ ชาวประมง โคมไฟหรือโคมตะเกียง กระหายน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง วิทยุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM