ทำนายฝัน 'ก้างปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า ก้างปลา หากฝันว่าได้เห็น หรือกลืนกินก้างปลา หรือก้างปลาติดคอ ทำนายว่าจะเจออุปสรรคในการทำงาน แต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ก้างปลา'

หากฝันว่าได้เห็น หรือกลืนกินก้างปลา หรือก้างปลาติดคอ ทำนายว่าจะเจออุปสรรคในการทำงาน แต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ไก่ฟ้า สงคราม ตกจากที่สูง บวชชี ทาส ของโบราณ คนกำลังถ่ายรูป ใช้ยาเสพติด สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปลาทอง อินสตาแกรม ( instargram ) โต้เถียง เฒ่าแก่ จับปลา นุ่น ถูกเสือกัด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ขัง จานชาม ดวงอาทิตย์มืดมัว คดีฟ้องร้องกัน กะละมัง ปะชุน ปราศจากอํานาจ ฆาตกร เมาเหล้า พี่น้องทุบตีกัน ไหล่เจ็บ แบกผลไม้ นอนกรน ความร่าเริง ตกน้ำร้อน แมวสีขาว ให้มีดแก่คนอื่น ร่มกางอยู่ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด พระจันทร์ มีฤทธิ์ ฌาปนกิจ กินองุ่น ดับเทียนชัย ทำแว่นตาแตก ร่างกายตัวเอง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ดาวตกที่หลังคาบ้าน ความผิด ไถนา ทำนาย ประกายไฟ เจ้าบ่าว ฆ่าควาย กุ้งแห้ง เคี้ยวดิน ตาย กระปุก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เลี่ยมฟันทอง รถเมล์ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ถูกยิงด้วยธนู กระโดดลงจากต้นไม้ ดื่มน้ำ ครอบครัว นอนบนที่นอน ฟันบนตนเองหัก ตาข่าย ล็อกประตู โลกแตก กินกล้วย แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ตำรวจตั้งด่าน ซุกซ่อนของมีค่า ฟาง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฝังศพคนที่รู้จัก เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คราด กางมุ้ง แผ่นดินไหว ขี่โคเข้าเมือง บ้านคนอื่น แขนขาด กลัว อิฐ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ผ้าขาว ผม เครื่องดักนก ถูกตัดศีรษะ ถอนผมหงอก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร จับนก ปลูกกล้วย มารดา เงินโบราณ ฟันดาบ เสื้อผ้า กินอาหาร ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM