ทำนายฝัน 'ขนกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนกา จะต้องเสียของเพราะผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนกา'

จะต้องเสียของเพราะผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝันว่าส่งพัสดุ กินเนื้อคนอื่น ธนูหลายดอก เศร้าโศก ท่าเรือ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ โง่ งูใหญ่ ธง เหรียญ มดหรือแมลง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฝนครึ้ม งาช้าง ปากกา ฟืน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ฝ้าย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เต้านม ลาวาภูเขาไฟ ตัวเองถูกธรณีสูบ เลือดไหล ขโมยขึ้นบ้าน องคมนตรี ขนมจีน นำฟองน้ำมาล้างจาน บ่อน้ำใหญ่ เงาตัวเองในกระจก ล็อกประตู นํ้าพุที่พุ่งสูง ผู้หญิงตบผู้ชาย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กำลังเล่นเฟสบุค ขี่ควาย ดวงอาทิตย์ดับ ลมพายุ คลื่นน้ำ สุนัข คราส แข่งวิ่ง มีคนขอโทษ สร้อยคอ ดอกมะลิ ผ้าไตรจีวร มรดก คอมพิวเตอร์ ทำนาเกี่ยวข้าว กินดิน อนุสาวรีย์ ขนนกสีขาว พาน โล่ ปลูกกล้วย ญาติ จรวด ชักว่าว กระจอก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ดับเทียนชัย เพื่อนที่จากไปไกล หญิงแต่งชุดสีเขียว เดินขึ้นที่สูง ขมิ้น คราด กางเกง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กระโดดจากหน้าต่าง กระจกแตก ผู้ถือศีล ขวัญ ช่างเหล็ก คลอดลูกก่อนกำหนด จับสุกร ฤดูฝน มีดบาด น้ำผึ้ง โฉนดที่ดิน ถวายข้าวพระ เดินถอยหลัง เป็ด บ้านเก่า ฆ่าสุนัขบ้า เด็กผู้ชายสู้กัน กระซิบกับเพื่อน ตำหนัก คนร้าย ฌาน โกหก ท้องฟ้าสดใส ถนน ลำคานเสียงฉาบ เป็ดว่ายน้ำ เท้าเจ็บ ขี้เถ้า ของที่ระลึก ขึ้นต้นไม้ ถุงใส่เงิน ตาย กระดาษเช็ดมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM