ทำนายฝัน 'ขนกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนกา จะต้องเสียของเพราะผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนกา'

จะต้องเสียของเพราะผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินกล้วย มหาสมุทรมีพายุ กระรอก นกกำลังจิกกัน ถวายกุฏิ ยกยอ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด โอ่ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เมฆหมอก กินผลมะม่วงเปรี้ยว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ผู้หญิงหัวล้าน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดทิ้งภริยา ด้วง เตียง โล่ คำสัญญา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ดอกมะลิ ช้างตกมัน ตักน้ำราดตนเอง แมว หงอนไก่ กษัตริย์เสด็จมาหา เจ็บปวด เครื่องศาสตราวุธ กินเลี้ยง ตกบ่อลึก ตักบาตร มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ประตูบ้านคนอื่น เป็นไข้ ระบำ ชงชาถวายเจ้าที่ ยกโทษ ทารกดูดนมคุณ ซ้อมรบ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา คนรักหรือคู่รัก แมวออกลูก สูบบุหรี่ ชกมวย ถ่อเรือ ชายชู้ ความรักระหว่างคน 3 คน ผู้หญิงชักมีด เครื่องปั้นดินเผา หญิงทุบตีกัน ไฟไหม้บ้าน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ฮา เครื่องพิมพ์ดีด ตะไคร้ ซุกซ่อนของมีค่า บิลเลียด กล่องดนตรี ตำรวจ ตลาด ปัดกวาดฝุ่น อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ยอดตึกสูงทรงกลม ฆาตกร ได้กลิ่นของบูดเน่า เป็นใบ้ เลื่อย พระสถูป เที่ยวซ่อง ไม้กวาด ขโมยอาหาร นักบวช นั่งอยู่ในกองขี้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีคนเกลียด ตกกล้า บ้องไฟ ขโมยทรัพย์สมบัติ สำลี ริมฝีปาก ฝนหยุดตก ร่วมงานทอดกฐิน ศีรษะมีเหา สวรรค์ นาฬิกาปลุก กระเป๋า โยงเรือ หัวหมู ตัวเองถูกธรณีสูบ ฆ่าวัว นั่งบนแคร่หาม ครกสาก ทะเลาะกับเพื่อน หมาตาย ประตูกำลังถูกไฟไหม โต๊ะทำงาน ทาส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM