ทำนายฝัน 'ขนตา'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนตา ฝันเห็นขนตา เป็นขนตาที่ยาวและมีความสวยงาม เป็นฝันที่ดี เป็นสิริมงคล จะได้รับข่าวดี มีโชคจากการเสี่ยง แม้ทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความ เจริญรุ่งเรือง แต่หากฝันว่าขนตาหลุดออกมา ทำนายว่าจะเป็นเรื่องที่ ไม่ดี มีการสูญเสีย หรือได้รับข่าวร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนตา'

ฝันเห็นขนตา เป็นขนตาที่ยาวและมีความสวยงาม เป็นฝันที่ดี เป็นสิริมงคล จะได้รับข่าวดี มีโชคจากการเสี่ยง แม้ทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความ เจริญรุ่งเรือง แต่หากฝันว่าขนตาหลุดออกมา ทำนายว่าจะเป็นเรื่องที่ ไม่ดี มีการสูญเสีย หรือได้รับข่าวร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สิริภาจุกาภรณ์ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ แม่มด ทะเลสาบ ตลับแป้งทาหน้า เรือจอด แฉลบ เขื่อนแตก หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ขนมชั้น ต้นไม้เหี่ยวเฉา บวชภิกสุนี พระพรหม นกแร้ง เรือแล่น แม่นํ้า รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ลิง ดาว ฆาตกร เด็กนอนบนเตียง ถอดเสื้อ เสาเรือน ป้อมปราการ กอดภรรยา นอนบนกองฟาง ตำรวจ สัปทน ไกด์ ตู้นิรภัย ผลักประตู พนมมือ เกณฑ์ทหาร กกกอด กินองุ่น ประแจ สายนาฬิกาข้อมือขาด เต้นรำ กุฏิพระ เชิงตะกอน เห็นเหรียญสตางค์ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กระต่าย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก บ้านร้าง แขกขายโรตี ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน เมายา วิดน้ำ เดินไปตามท้องถนน ขายของ เขาวงกต เห็นที่นารกร้าง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทำนาย แพทย์ กระสุนปืน ผึ้งมากมาย กวาง เห็นประตูเมือง ยุ้งข้าว หญิงทุบตีกัน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฉี่รดที่นอน อสนีบาต ทอดสมอ ปีศาจ อาบน้ำในทะเล งมของในแม่น้ำ นาฬิกาข้อมือ นอนกับนางงาม สัตว์เลี้ยงตาย สร้อยคอ มดหรือแมลง สะอึก กอด เสือกัดตัวเอง จอบหรือเสียม หอก ไอศกรีม ปลิง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขี่ควาย ขัง คนตกนรก แส้ ดวงอาทิตย์ทรงกลด เด็กเกิดใหม่ ภรรยาตาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ลาภ อักษรย่อ ข้อมือหัก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ปฏิทิน ถูกทำโทษ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โขลงช้าง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ดื่มน้ำจากแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM