ทำนายฝัน 'ขนทรายเข้าวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนทรายเข้าวัด คุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคล และอาจพบคนที่ถูกใจ จนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขนทรายเข้าวัด'

คุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคล และอาจพบคนที่ถูกใจ จนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีนป่ายภูเขา นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ด้วง กำลังขับรถ ปลูกต้นไม้ ถ่านไฟ ยกโทษ ทาส นกแก้ว จับหนอน ควันไฟ ลายนิ้วมือ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ คอบิด รุ้งกินน้ำ ถูกข่มขืน ประกันตัว ฝีขึ้นตามร่างกาย ภรรยาทิ้ง พัด กินก้างปลา ถนน เล่นฟองสบู่ แคร่หาม ซองจดหมายสีขาว บ่อน้ำใหญ่ นกกาเหว่า สะอึก พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เด็กผู้ชาย บัญชี หมัดกัด ขวัญ ปะชุน บิน (ตกลง) แตร ก่อสร้าง เลื่อยไม้กระดาน วัด เสวียน ต้นโพธิ์ กกลูก อาคันตุกะ พริกไทย ฝั่ง ชายชู้ แจกันคู่ พรวน แพทย์ ลูกกระพรวน ขนมปังกรอบ ขนคิ้ว นอนบนเตียง ถูกประณาม กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ปฏิเสธการดื่มเหล้า พลักก้อนหิน ผักที่ยังคงปลูกในดิน หลงรักสามีคนอื่น งมของในลำคลอง กุลี ถอด จอกใส่เหล้า ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ทำนบ บัวสีขาว ดนตรี วงล้อกำลังหมุน เฆี่ยนตีผู้อื่น ไม้ขีดไฟ เชือดคอสุกร รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กุ้งทะเล ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด แหวน ตู้ไปรษณีย์ ลักขโมย ใบมีดโกน จอก จมน้ำ งูใหญ่ ได้รับเงินบริจาค ลมหายใจมีกลิ่นหอม ดราฟต์ สาวไส้ ขอทาน เข็มเย็บผ้า นกขมิ้น สร้อยข้อมีชำรุด ถูกกรรโชกทรัพย์ การสร้างโบสถ์ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น โลงศพ มโหรี กระดุมหาย จองจำ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผิวหนัง กกไข่ หอยที่มีเนื้อเต็ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น