ทำนายฝัน 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนนกสีดำ ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปากกา ถูกฟันคอขาด ชุดว่ายน้ำ หุงข้าว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กอดรัด กระท่อมร้าง ยักษ์ ลอยกระทง ความร่าเริง ซี่โครงหัก ป่วยลงท้อง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เรือ เจ็บปวด บ่อน้ำ ลำธาร เพชรรัตนราชสุดา จานชาม เสื้อเปื้อนเลือด ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด น้ำมัน แกะเปลือกหอยรับประทาน เปลือก ตัดหัว มองดูเหว ภาชนะแตกร้าว จันทรคราส ปากเหม็น ศิลา ยางรถ ฝาเรือน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ร่างกายตัวเอง กินน้ำผึ้ง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เป็นแผลที่คอ ขี่วัว แล้ว ตกวัว สบู่ ภรรยาออกจากบ้าน โง่ ทำอะไรแปลกๆ รังผึ้ง ภาพ ไม้พลอง ภูเขาไปกำลังระเบิด โกรธ งมหอย ธำมรงค์ ฟ้อนรำ กังหัน ใช้กระเทียมทำอาหาร เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ สัปเหร่อ นํ้าพุขนาดใหญ่ ขอโทษผู้อื่น นกพิราบ ฮัจญ์ เซิ้งบั้งไฟ นกยูงรำแพน แป้ง เศรษฐี ชลธาร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คลอดลูก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โยงเรือ อยู่ในอาการเร่งรีบ เดินทางไปมหาสมุทร ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ได้เสื่อใหม่ ไฟไหม้ผม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง งม ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) พูดคุยกับคนต่างชาติ คำนับ แหวนแต่งงาน สวมชุดเจ้าสาว ใต้ถุน ขุด ตัวเองแก่ ประกาศนียบัตร แทง กรงนก เณรหางนาค สุกร เที่ยวบ่อนการพนัน รถยนต์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตะกวดขึ้นบ้าน ซ่อนหา กระแสน้ำ จับหนอน ผมถูกตัดให้สั้น ท่อน้ำ นำพัดมาโบกตามร่างกาย แฮนด์บอล พวงมาลัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM