ทำนายฝัน 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนนกสีดำ ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธำมรงค์ ปอก ฮก ลก ซิ่ว รถจักรยาน ขี่ช้าง ครู พระวรราชาทินัดดามาตุ หญิงแต่งชุดสีดำ เกิดสงคราม ขี่เสือ เทศน์ เลื่อย งม กุญแจ ทาสี ตกทะเล ไต่เขา สังกะสี เครื่องแบบทหาร คนในบ้านทุบตีกัน ปฏิทิน ข้าวติดคอ ซุกซ่อนตัว แผ่นดินแยกออกจากกัน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ฮาเร็ม ยิงธนู กระบอกสูบลม ซีเมนต์ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ลูกอินทร์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตกเหว ครอบครัว กล้วยแขก แจกัน ถ่ายอุจจาระ ถลกหนัง โฆษก ฝนหยุดตก หัวหมู ขอทาน เปลือก ก่อสร้าง ถั่ว สิริภาจุกาภรณ์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ใช้ผ้าคลุมหัว เทวาลัย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ทำกาแฟหก กล่าวคำอำลากับใครบางคน ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ยกโทษให้ใครบางคน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว จับสายสิญจน์ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ร่มหัก ควาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม มัจฉา ทีปังกรรัศมีโชติ บวชพระ เรือโยง อยากตาย กอดตุ๊กตา ได้กลิ่นธูป ด่า นกคุ่ม กระโปรงใหม่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ หนามตำ ตาย ข้อมือหัก รังนก ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ฟุตบอล กรน ทะเลที่เงียบสงบ งมหาของ ศีรษะมีเหา พวงกุญแจ ปล้น ดื่มน้ำมะพร้าว ต่อ สัตว์เลี้ยงตาย เสื่อไม้ไผ่ บัญชี หิ่งห้อย เด็กผู้ชาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขวด กระดิ่ง จุดเทียนชัย สูบ เชือดคอสุกร ศัสตราวุธ เพื่อนอยู่ห่างไกล รดน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM