ทำนายฝัน 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนนกสีดำ ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูเจ็บ ฝาด สามีตาย โคเข้าบ้าน ค้อน เครื่องแต่งกาย ได้ลาภ จับผีเสื้อ ขี้เถ้าในเตาไฟ เกาทัณฑ์ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง กัดลิ้นตัวเองขาด กงล้อ เดินละเมอ ต่อสู้กับคนร้าย หม้าย พระโพธิสัตว์ ล้างบ้าน บัญชี วัวควาย นรก หวีงา ดอกมะลิ งา ขอนไม้ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เต้นรำ นักเรียน ยมทูต คนเมา รักภรรยาตัวเอง หวีไม้ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ขโมยอาหาร ทับทิม เท้าขาด ระย้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ใยแมงมุม ดับเทียน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ติดคุก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง จับนก ฆ่างู ไก่ฟ้า เลื่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จีวร นม ขี่วัว แล้ว ตกวัว คนตกนรก แฮนด์บอล กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ศัตรู พานเงิน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ปราสาทเก่าแก่ นํ้าพุที่พุ่งสูง ถูกจี้ ปลาฉลาม อาบน้ำในทะเล ถูกตี คนร้องไห้ หมูกลายเป็นคน ถูกสัตว์กัด สุกร ถือกรรไกร เด็กกำลังดูดนม ได้ยินเสียงกบ ผิวหนัง จาระบี สู้กับเสือ แล้วชนะ เฉาก๊วย ประกาศข่าวการเกิด มีปากเสียงภายในครอบครัว ภิกษุ กอด ยิงกา อักษรย่อ งู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฤกษ์ดี อุ้มเด็กทารก ฝาเรือน ห้อง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กรวยจราจร ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฤกษ์ไม่ดี ลม พาน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด การผ่าตัด เห็นรองเท้าเก่า โทรศัพท์ ปล่อยเต่า เดินบริเวณวัด ถูกตัดมือ ดื่มน้ำจากแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM