ทำนายฝัน 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนนกสีดำ ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย ปลิงดูดเลือด คนตายในบ้าน เป็นใบ้ น้ำตา ขาเป๋ ลมหายใจมีกลิ่นหอม อุ้มลูกหมา เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เงาะ ภรรยาเสียชีวิต จานชาม แมลงภู่ กินเนื้อมนุษย์ ทางม้าลาย กระรอก เดินไปตามท้องถนน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระสอบข้าวสาร สุกรกลายเป็นคน ไส้เดือน ศาลา ทำนาเกี่ยวข้าว แมงมุม ขวัญ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตัวเงินตัวทอง ช่างตัดผม พระสงฆ์ ทุเรียน ผึ้งบินรอบรังของมัน ธงบนเรือ เดินเร็วๆ น้ำแข็ง เครื่องพิมพ์ดีด ฝาด ตลาด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ทำบุญ กล้วยแฝด เฆี่ยนตีผู้อื่น ปล่อยนกกระเรียน ผ้าโพกหัว ร้องไห้ ปากกา แกะสลักรูปปั้น ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ น้ำฝน ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระบี่ สังข์ เจ้าบ่าว ตราสัง ทราย หญิงชรา กินเต้าหู้ โล่รางวัล เที่ยวชมงานรื่นเริง พระแก้วมรกต กินนก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ถูกพายุพัดพาไปไกล กินอาหาร หวีงา แว่นตาเลนส์สีดำ ปราสาทเก่าแก่ มีคนเกลียด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน นาฬิกาปลุก เท้าขาด นอนกลับหัว นอนบนกองฟาง หนอน ตกงาน กรวยจราจร หวีหัก หย่า แผนผัง ยกโทษให้ใครบางคน มดเต็มบ้านเมือง นกกระจอก กำแพงโบราณ เดินถอยหลัง ซุง พ่อตาย มีผู้นำม้ามาให้ ปอ ยมทูต กระสือ นักแสดง ภูเขาไฟ เจ็บปวดตามร่างกาย เจ้า ล้มลงไปในหลุมลึก ดับเทียน กระเป๋า ประตูที่ปิดตาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความปรารถนา ขนกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM