ทำนายฝัน 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนนกสีดำ ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนนกสีดำ'

ฝันเห็นขนนกสีดำ การดำเนินการทางธุรกิจของคุณจะเกิดการล้าช้าออกไป และ จะโชคร้ายอย่างหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถลกหนังสัตว์ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก รักภรรยาตัวเอง ฉาบ นอนบนที่นอน ดับเทียนชัย ตู้ไปรษณีย์ ฝุ่นเข้าตา โง่ เช็ค ( Cheque ) เล่นไพ่ ฤดูร้อน นั่งรถไฟ ยืนบนลังไม้ แทะกระดูก การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ความรักระหว่างคน 3 คน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ขี่หมู เดินทางไปวัด ผ้าแพร ทำนาเกี่ยวข้าว พระโพธิสัตว์ ทุเรียน ตกกระ ผ้าขี้ริ้ว เล่นตะกร้อ กงล้อ เชิงเทียน เหาะ แผ่นดิน ภรรยาเปลือยกาย สัปทน คราส กุญแจหาย เตียง นกยูง ล้างเท้าตัวเอง ตื่นขึ้นมาเอง ฆ่าหมี หิ้วกระเป๋า ซาบซึ้งใจ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ลม จูบคนรัก เทวาลัย นุ่งผ้าใหม่ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ พวงกุญแจ เดินทางไปทิศตะวันออก ยกของหนัก กำไลข้อเท้า แขนหัก ชะลอม สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ถูกลูกปลุกให้ตื่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ปลาหมึกหลายตัว ไฟ นกนางแอ่น ผู้หญิงตบผู้ชาย นุ่งชุดแดง นักบิน มุดรั้วลวดหนาม ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ยมทูต โคไล่ขวิดคน กางเขน ได้ยินสุนัขเห่า รูปภาพของเครือญาติ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตู้เหล็กใส่เอกสาร เอามือตบต้นขาตัวเอง ตักน้ำ กระจกแตก เครื่องจักรทำงานได้ดี รถบรรทุกศพ ภรรยา ดื่มนม ปลูก ตู้ ทำแว่นตาแตก เดินอยู่ในความมืด ฆ่าใครบางคน ล้มลงไปในหลุมลึก กีตาร์ เดินหลงไปในป่าละเมาะ กษัตริย์ ตลาด โกศ แมลงภู่ เสาตกน้ำมันในบ้าน โพธิ์ ผดุงครรภ์ เงินโบราณ โทษ สิงโต ล้างบ้าน ชนไก่ ขุดดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM