ทำนายฝัน 'ขนมชั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนมชั้น ข่าวดีที่รอคอย หรือได้พบคนที่กำลังต้องการพบ หมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะมีข่าวดีจากเพื่อนฝูง และญาติมิตร ลาภจะมีมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนมชั้น'

ข่าวดีที่รอคอย หรือได้พบคนที่กำลังต้องการพบ หมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะมีข่าวดีจากเพื่อนฝูง และญาติมิตร ลาภจะมีมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกวดขึ้นบ้าน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว อนุสาวรีย์ องค์กฐิน มหาสมุทรมีพายุ แข็งแรง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เดินไปตามท้องถนน นกกาเหว่า จักรยาน ทอดทิ้งคนรัก ภิกษุ จับผีเสื้อ เดินเล่นบนหาดทราย เปลหามคนเจ็บ เด็กนอนบนเตียง ใช้ผ้าโพกศีรษะ โซ่ตรวน ตัวเองเจ็บป่วย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กระท่อมร้าง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ มีคนเกลียด ไข่เป็ด โดด ซองจดหมายสีแดง สุริยคราส เคารพ คำนับ ปล่อยปลาดุก จอมปลวก ถูกฆ่า งมของ ผิงไฟ อดอยาก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ปล่อยเต่า หัวหมู แต่งตัว ฝน ปีก แหวนทอง ตกเขา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กะเหรี่ยง เห็นตัวเองในกระจก เดินขึ้นที่สูง สัตว์เลี้ยง วิวาท กินกระต่าย มีโชคลาภ องค์พระ ประกันตัว ขนตาร่วง กองดิน คนมีเขา เจ็บฝ่าเท้า ประตูบ้าน เฮลิคอปเตอร์ เห็นที่นารกร้าง รักภรรยาตัวเอง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ โรคร้าย ตะกร้าหวาย ฝ่าเท้า เดินเล่นในสวนสวย ศีรษะมีเหา เด็กกำลังดูดนม ได้เป็นเจ้าสาว นั่งเรือ ขนม บริโภค ครก นั่งบนแคร่หาม ยักษ์ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลา ( สัตว์ ) ข้อมือหัก รับประทานเครื่องเทศ กระเป๋า กระโปรง มิตรสหาย กินเนื้อเป็ด เลี่ยมฟันทอง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ไฟนรก คัมภีร์ ลำธาร ปลิงหลายตัว ฌาน ดื่มน้ำฝน กล้องถ่ายรูป ถูกฉ้อโกง แจกันคู่ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ จานแตก นั่งราชรถ ปลูกกล้วย ตบแต่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM