ทำนายฝัน 'ขนมชั้นหลากสี'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนมชั้นหลากสี จะเกิดเรื่องแตกแยก หรืออาจมีเรื่องบาดหมางกับคนที่อยู่ร่วมกันทั้งในบ้าน และ ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนมชั้นหลากสี'

จะเกิดเรื่องแตกแยก หรืออาจมีเรื่องบาดหมางกับคนที่อยู่ร่วมกันทั้งในบ้าน และ ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉิ่ง ฮิปโปโปเตมัส เห็นคนโดนแทง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ แทง มีดหาย ถ้ำมืด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เกาหัว ขึ้นต้นไม้ งูเหลือม เป็นบ้า ฝา ถูกฝังทั้งเป็น เตาไฟ อดทน รถพยาบาล ร่างกายตัวเอง แสงบนท้องฟ้า รางรถไฟ กอดภรรยา เลี่ยมฟันทอง นั่งบนหลังนกกระเรียน ไฝ บูชา ถั่วงอก แว่นตาเลนส์ใส กินเนื้อหมู พระปรางค์ จักรยาน ดาว ผึ้งต่อย โยงเรือ ทำตัวเองบาดเจ็บ เครื่องบินบังคับ คราด สมอเรือ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กรงนก กงสุล คลอดลูกก่อนกำหนด วิทยุ ถาดอาหาร ซื้อปลาทอง กำแพงเมือง นอนอยู่บนแผ่นดิน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ บดเมล็ดกาแฟ ทำนาไม่ได้ผลดี ควันไฟ นอนบนพื้นน้ำ คนแปลกหน้า โทษ ฟ้าที่สดใส บวชภิกสุนี ตกทุกข์ได้ยาก สาวไส้ รากไม้ ตรอมใจ ธุลี หีบศพ เดินลุยกองไฟ รดน้ำ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เลื่อย ต่อ ก้ามปู หมอก ภรรยาสวมเสื้อแพร หิมะตกในฤดูร้อน ทาแป้ง ฉุด พี่น้องทุบตีกัน กระถาง หญิงแต่งชุดสีฟ้า คนมุงซื้อขาย กินเนื้อคนอื่น เพื่อน เรือแล่น ดวงอาทิตย์ดับ รถเข็นศพ ฮัจญ์ ผัก ซี่โครงหัก ศัตรู เขากวาง ฟาง ภรรยา หญิงเปลือยกาย หนาม ฉาบ เซิ้งบั้งไฟ กระต่ายวิ่ง จอก บุตร งมหาของ คนในบ้านทุบตีกัน พัชรกิติยาภา ฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM