ทำนายฝัน 'ขนมเข่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ขนมเข่ง จะมีความสุข สุขภาพทางร่างกายแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยไข้ก็หาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น คนโสดจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม หวังสิ่งใดไว้ก็จะได้สมหวัง คนทำอาชีพอิสระมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขนมเข่ง'

จะมีความสุข สุขภาพทางร่างกายแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยไข้ก็หาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น คนโสดจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม หวังสิ่งใดไว้ก็จะได้สมหวัง คนทำอาชีพอิสระมีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนาม หีบสมบัติ ญาติมิตร เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เห็นกระดุม จับลูกเสือ สตรี เงิน ขาหัก ล็อกประตู น้ำตก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ แตงโม เสื่อขาด โพธิ์ โสมสวลี ดวงอาทิตย์ทรงกลด ทอดผ้าป่า บ่อน้ำ บาดแผล นั่งรถ ทอผ้า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฟันล่างหัก ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกจี้ บ้านไฟไหม้ โทษ ทาก นกกระเรียน สัมผัสกรวดทราย พระอาทิตย์ รากไม้ วัด กล้องยาสูบ จักจั่น ปลิงหลายตัว แปรงฟัน เพศสัมพันธ์ ถูกฟันคอขาด เศษอาหาร น้ำพุสวยงาม ล้างบ้าน บัว กล้วยไม้ ดารา ฝาหม้อ บิน (สูงขึ้น) หูแหว่ง หน้าอก ฝนครึ้ม เป็นโจทก์ในศาล เคี้ยวดิน สบู่ ยิงนก ไผ่ กระดาษสีขาว โกหก ถ่านไฟ มีหลายหู ตบแต่ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ แสงสว่าง เครื่องแบบตำรวจ ปฏิกูล ร้องไห้ ข้อมือหัก กินสายบัว นอนบนกองฟาง สังกะสี นอนกับนางงาม บวชชี ไม้พลอง เสี่ยงเซียมซี เชือกรัดคอ แผล ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เงาตัวเองในกระจก ตกปลา กอดผู้หญิง ฆ่าหมี กระสือ ตะกร้าพลาสติก แกะสลักรูปปั้น ดึงเชือก ธำมรงค์ จำนอง ของเน่าเสีย กัลปพฤกษ์ ชะนี นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ลอยคอ จราจรที่สับสนวุ่นวาย สุกรตายเอง หายใจอึดอัด ผ้าใบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ญาติเสียชีวิต โครงกระดูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM