ทำนายฝัน 'ขบวนแห่ศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ขบวนแห่ศพ จะได้รับความโชคดี ในหลายๆเรื่องการงาน การค้าขาย ความสมหวัง รวมถึงการเรียนประสบผลสำเร็จ ถ้าบุคคลใดมีคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล อยู่ก็มีเกณฑ์ชนะคดีความ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ขบวนแห่ศพ'

จะได้รับความโชคดี ในหลายๆเรื่องการงาน การค้าขาย ความสมหวัง รวมถึงการเรียนประสบผลสำเร็จ ถ้าบุคคลใดมีคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล อยู่ก็มีเกณฑ์ชนะคดีความ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รั้ว ยา ทำนบ นอนกลางวัน นกกระจอก ละทิ้งบ้าน ผีตายโหง ระเบิด ฆ่ากระต่าย ลอย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด หมอก ทำกับข้าว ความมั่งคั่ง ผู้หญิงถือมีด ขึ้นต้นไม้ แข็งแรง บริโภค ถูกแทง คลอดลูก ทหารเข้าบ้าน จับกัง แขนหัก เคารพ คำนับ จุฬามณี ตุ๊กตา ปลิงหลายตัว ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ยกของหนัก ได้พูดคุยกับเพื่อน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ฝุ่น นอนเล่นกลางหาดทราย หีบสมบัติ สวมมงกุฎ เขื่อนแตก ทอดทิ้งครอบครัว ไฟไหม้ ดื่มน้ำหวาน สายสร้อย ช้องผม นกแก้ว ผลจันทร์ ( พืช ) นกนางแอ่น ตะกร้อ หุงข้าว เจ็บปวดตามร่างกาย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ หญิงแต่งชุดสีดำ จุดไฟแล้วดับ จักจั่น ตาชั่ง เปรต เป็นคนผอมบาง เสาตกน้ำมันในบ้าน ธุรกิจ กระหายน้ำ แว่นตาเลนส์ใส แสง ลา ( สัตว์ ) นกขมิ้น คนมุงซื้อขาย แผ่นดินแยกออกจากกัน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ วงเวียน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เลี้ยงกุมารทอง ทุบตีภรรยา ปราศจากอํานาจ ภรรยาเอาน้ำมาให้ งานมงคล หวีไม้ คลื่นน้ำ จุดเทียนชัย ภูเขา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นายกรัฐมนตรี มดหรือแมลง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กินหมูกะทะ เท้าเจ็บ หนี้สิน โยงเรือ ทอดสมอ เดินทางกลางทะเลทราย ได้ยินสุนัขเห่า ลอยกระทง คนแก่ ฟาก ซุบซิบนินทา ถูกสัตว์กัด ให้มีดแก่คนอื่น เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ล้างหวี เลี่ยมฟันทอง ปฏิเสธการดื่มเหล้า ถูกกรรโชกทรัพย์ แม่ ไว้หนวดยาว ฉาบแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM